Graag meer ecoducten!

Ecoducten houden het dierenleven in stand en gaan de versnippering van hun grondgebied tegen. Dit is de wereld die we willen. Ecoducten horen bij standaard bij het ontwikkelen en herontwikkelen van snelwegen, hoofdwegen, spoorlijnen enz…

Autoriteiten en architecten moeten altijd:
– rekening houden met dieren, die een integraal deel uitmaken van de samenleving.
– zeldzame natuurhoekjes behouden of er nieuwe integreren in het landschap.
– herstellen van de tekortkomingen en de schade tengevolge van een urbanisatie die ervan uitging dat de mens de enige bewoner van de aarde was.

Het is nooit te laat. Het succes van het Ecoduct van Groenendaal bewijst het. De dieren gebruiken de passage intens en er zijn vrijwel geen overreden dieren meer in de nabijheid.
Maar er zijn meer van die dierenbruggen nodig, overal in België.

Andere veilige alternatieven zijn de installatie van betonnen buizen onder wegen die de doorgang van padden, kikkers en andere kleine dieren mogelijk maken.

U kunt een petitie starten om te vragen om een nieuw ecoduct in uw omgeving te bouwen.
Licht steeds je zware voet van het gaspedaal.
Plan kleine doorgangen dichtbij de grond in uw muren, scheidingswanden, afsluitingen in de tuin om de migratie van padden, egels en andere kleine dieren mogelijk te maken.

Eendracht maakt macht!

Nog geen zeven maanden terug nam DierAnimal deel aan de conferentie van Animal Politics Foundation in Porto, Portugal. Daar protesteerden we samen met de andere dierenpartijen voor het Braziliaanse consulaat tegen het vrijhandelsverdrag Mercosur. Dat vrijhandelsverdrag tussen de EU en Zuid-Amerika zou een regelrechte ramp zijn geweest voor de dieren, en voor de Europese landbouwers. Goedkoop Zuidamerikaans rundvlees, geproduceerd met veel lagere dierenwelzijnsnormen zou de Europese markt hebben overspoeld, en dat is nog maar één voorbeeld van de vele andere aberraties in dit akkoord.

Het voorstel van onze zusterpartij Partij voor de Dieren in Nederland, om het verdrag niet te steunen, is aangenomen door het Nederlandse parlement! Nu Nederland afhaakt, is het verdrag ook op Europees niveau van de baan, want alle landen moeten akkoord gaan.
Bij ons was de Waalse regering gekant tegen Mercosur, maar niet om redenen van dierenwelzijn. In Europa werden eerder al in Oostenrijk en Ierland moties aangenomen tegen tegen het verdrag.

We zijn bijzonder fier op deze historische overwinning die uitgaat van een dierenrechtenparti, in dit geval de PvdD. Want het is de eerste keer dat een lidstaat het monsterakkoord verwerpt. Het toont dat ook een kleine, maar zeer actieve en vechtlustige luis in de pels in staat is een grote reus te vellen.

Samen sterk!

DierAnimal viert zijn 2-jarig bestaan!

Gelukkige verjaardag DierAnimal !

Twee jaar geleden vandaag werd voor veel Belgen een droom werkelijkheid. Een politieke partij die mensen, de planeet EN de dieren verdedigt zag het daglicht op 4 november 2017.

Dat kon niet anders, met de permanente stilte bij de andere partijen. De anderen die het aandurven om het woord Dierenwelzijn te gebruiken in de context van slachthuizen en laboratoria. Surrealistisch en totaal tegenstrijdig! Gelukkig liggen er maar een paar stappen tussen droom en werkelijkheid. Kort na de stichting staken Constance Adonis (voorzitster en stichter), Peter Verhaegen (vice-voorzitter en stichter) en Giuseppe Polito (Partijbestuurslid en stichter) hun handen uit de mouwen en werden van in het begin geholpen door Delphine Rens (Partijbestuurslid), de verantwoordelijken van de lokale afdelingen en talloze sympathisante.s.n en militante.s.n van het eerste uur en daarbij ook ondersteund door de APF, de Animal Politics Foundation, een stichting van de Nederlandse Partij voor de Dieren.

We hebben gezweet, zware tijden meegemaakt, maar het is allemaal niets in vergelijking met het lot van de dieren. Gelukkig hebben we in die 2 jaar tijd ook fantastische momenten beleefd: we hebben de stichters van de Nederlandse Partij voor de Dieren al een paar keer ontmoet en we proberen zoveel mogelijk te leren van hun vakkennis, we hebben ook het genoegen gehad om filosoof Peter Singer te mogen onmoeten, ex-Citibank CEO Philip Wollen, de Franse journalist Aymeric Caron, de Nederlandse MEP Anja Hazekamp, de Duitse MEP Martin Buschmann, de Portugese MEP Francisco Guerreiro, de Franse spreker en auteur Guillaume Corpard, Jane Goodall, Greta Thunberg, de voorzit.s.ters en/of sticht.st.ers van de andere dierenpartijen en we kregen ook een boodschap van steun van de enige echte Brigitte Bardot.

Waarom in ‘s hemelsnaam een partij voor de dieren ? Heel simpel ! Omdat de anderen zich niets van de dieren aantrekken, waardoor het steeds moeilijker werd om bij verkiezingen voor een bestaande partij te stemmen.
De dieren zijn voor ons een deel van onze familie. Het zijn gevoelige wezens die dezelfde aandacht verdienen als mensen, als al wat leeft. Waarom stemmen voor partijen wiens dagelijkse kost bestaat uit verkiezingsstrategie en korte termijnbelangen? Wij zijn de stem van ALLE aardbewoners, met of zonder haren, pluimen, veren, schubben.

Net zoals jullie hadden we er schoon genoeg van. En tussen droom en realiteit ligt feitelijk maar één stap, één van hard werken en vastberadenheid. Misschien zijn dat de woorden die ons nog het best beschrijven. Wij willen dan ook al die fantastische en vastberaden personen bedanken die zich al van in het begin blijven inzetten, want politiek is een lange termijn project. En ook aan jullie, beste leden, een ENORME dankuwel! Want zonder jullie steun was dit allemaal niet mogelijk geweest.

Het mooiste van al, is dat we na amper één jaar en een paar maanden tijd al een zetel hebben gehaald in het Brussels Parlement, tijdens onze eerste deelname aan verkiezingen.
Victoria Austraet werd dus op 26/5/2019 de eerste volksvertegenwoordigster van de partij. Zij is nu de stem van de dieren in één van onze Belgische Parlementen en er komen er nog, want de dieren hebben alleen ons op politiek vlak en we laten ze niet in de steek. Wie had dat gedacht ? In de eerste plaats wijzelf, want het is belangrijk om te blijven vasthouden aan je dromen.
De partij werd officieel voorgesteld op 19 februari 2018 in de Press Club Brussels Europe. We waren bijzonder onder de indruk van de media-aandacht vanuit zowel het noorden als het zuiden van het land. Dat land, dat ons dierbaar is, maar dat we graag willen zien vooruitgaan wat betreft verschillende thema’s.
We herinneren er graag aan dat we de elfde dierenpartij in Europa zijn, en de negentiende in de wereld. We zijn bijzonder gelukkig om steun te krijgen van onze zusterpartijen.

We wijzen er ook op dat dierenpartijen zich niet enkel en alleen het lot van de dieren aantrekken, maar dat van alle levende wezens. Als het nog niet het geval was, lees dan ons programma, dat veel thematieken behandelt zoals economie, onderwijs, gezondheid, … De partijen voor de dieren zijn progressieve partijen die niet alleen maar de belangen van de dieren centraal plaatsen, maar de belangen van alle levende wezens. We zijn immers niet de enige bewoners van deze mooie planeet, maar simpelweg tijdelijke passagiers en het is onze plicht van haar te beschermen, om dit natuurlijke patrimonium zo mooi mogelijk te overhandigen aan de toekomstige generaties. En tot nu toe kwijt de mens zich onvoldoende van die taak, zijn gedrag geeft immers aanleiding tot de zesde en grootste uitsterving van soorten die deze planeet ooit heeft gekend. Er is echter nog tijd om het tij te keren als we ervoor kiezen om de juiste strijd te voeren.

Partijen voor de dieren werken rond lange termijn belangen.
We kunnen gerust stellen dat we voorlopers zijn. Als we ons in één enkele zin zouden omschrijven, dan is het wel deze: we zijn gekant tegen elke vorm van onderdrukking en uitbuiting van dier, mens en planeet.
Van ganser harte bedankt om ons te steunen! Breng ons ter sprake bij uw vrienden, familie, buren, …
Dank u, beste vrienden van DierAnimal. Samen bouwen we aan een betere wereld!

Lang leve DierAnimal!