Een plantaardig verdrag

Een goede herinnering aan een heel bewogen jaar.

In oktober van dit jaar 2021 sloot DierAnimal zich officieel aan bij het internationale PlantBased verdrag.

Als aanvulling op het UNFCCC/Parijs-akkoord is het Plant-based Treaty een baanbrekend internationaal verdrag en het eerste in zijn soort om voedselsystemen centraal te stellen bij de bestrijding van de klimaatcrisis. Het verdrag wil een halt toeroepen aan de wijdverspreide aantasting van kritieke ecosystemen door dierlijke landbouw, een verschuiving naar meer gezonde, duurzame plantaardige voedingspatronen bevorderen en de schade aan planetaire functies, ecosysteemdiensten en biodiversiteit actief terugdraaien.

Beginselen

Het Verdrag inzake plantaardige voeding heeft drie kernbeginselen:

Loslaten:

Stop de toename van het probleem.
Geen verandering van landgebruik, inclusief ontbossing, voor dierlijke landbouw.

Ombuigen:

Elimineer de drijvende krachten achter het probleem.
Bevordering van plantaardig voedsel en actief overstappen van dierlijke naar plantaardige voedselsystemen.

Herstellen:

Actief genezen van het probleem en tegelijkertijd veerkracht opbouwen en klimaatverandering matigen.
Belangrijke ecosystemen herstellen en de aarde herbebossen.

Ondertussen onderschreven al meer dan 500 organisaties en 340 bedrijven deze kernbeginselen.

Wat kan jij doen?

Ondersteun het PlantBasedTreaty en lees meer op: www.plantbasedtreaty.org

Sluit je aan bij de groeiende internationale beweging van dierenpartijen die een overgang naar een plantaardig voedingssysteem al langer tot één van haar kerndoelstellingen heeft gemaakt.

Word lid van DierAnimal.

Teken de petitie voor een nieuw voedselsysteem via onderstaande link onderaan deze post.

https://www.partyfortheanimals.com/en/petitions/demand-a-healthy-and-compassionate-food-system
#dieranimal #plantbased #vegan #Foodrevolution #animalpolitics

Naar een totaalverbod op foie gras

Hieruit blijkt dan de stand van zaken wat betreft de ministers van Dierenwelzijn in dit land.

Wanneer eind 2021 Waals minister van Dierenwelzijn Céline Tellier, na het zien van een paar beelden, zegt “verbaasd” en “geschokt” te zijn over de wreedheid van het dwangvoederen, en besluit … een onderzoek in te stellen. Wat een ijver om het lijden te willen beëindigen! Er valt geen specifieke bijkomende wreedheid te zoeken in dwangvoederpraktijken, het is de dwangvoederen zelf, en het houden van eenden in kooien die intens wreed zijn. Wetenschappelijk bewezen, en afgekeurd door een meerderheid van de bevolking.

Misbruik

De productie van foie gras is reeds verboden in Vlaanderen en in het Brussels gewest. Uit de reactie van minister Tellier blijkt dat deze ministeriële bevoegdheid van de Dierenwelzijn in haar huidige vorm niets te maken heeft met wat een echte belangstelling en inzet voor dieren en hun levensomstandigheden zou kunnen zijn. Het is diep schokkend dat dierenwelzijnsministers er anno 2021 zelf niet van overtuigd zijn dat dwangvoederen misbruik is. Het is diep schokkend dat ambtsdragers die de macht hebben om het lot, de dagdagelijkse werkelijkheid en de levensomstandigheden van de dieren in het hier en nu te veranderen, die macht niet gebruiken. Dus dit zijn de verkeerde mensen in de verkeerde positie.

Verbod op de handel

Belangrijke slotopmerking: het is absoluut noodzakelijk niet alleen de productie van foie gras te verbieden (op Belgisch grondgebied en zoveel mogelijk elders), maar ook deze producten voor eens en voor altijd uit de handel te nemen en ze illegaal te maken. Want het gaat er niet om de wreedheid te verplaatsen naar streken waar de “normen” nog slechter zijn dan hier. De aarde heeft behoefte aan ethisch, duurzaam ondernemerschap dat alle levende wezens respecteert.

Wat kan jij doen?

Kies voor plantaardige alternatieven als je vindt dat je je absoluut moet onderwerpen aan deze smaaktraditie.
Weiger foie gras als het wordt aangeboden en leg beleefd uit waarom.

Laten we samen kiezen voor een betere wereld van morgen, waarin alle levende wezens worden gerespecteerd.
Door jouw keuzes, creëer je deze wereld reeds vandaag.

Een Black Deal van de EU voor dierenleed

Hoe hebben de Belgische Europarlementsleden gestemd over de Europese landbouwpolitiek?

Voorstel verworpen

270 Miljard euro, wat één derde van de hele Europese begroting uitmaakt, gaat naar landbouwsubsidies!

Het ultieme voorstel, onder andere geïnitieerd door de Nederlandse Partij voor de Dieren, om de voorgestelde Gemeenschappelijke Landbouwpolitiek (GLB of ook nog CAP Common Agricultural Policy) alsnog van tafel te halen werd op 23 november 2021 verworpen.

Niettegenstaande het parlement “groener” stemt dan voorheen was het een te verwachten uitslag.

Dat betekent dat de zogenaamde Green Deal van de EU uitdraait op een Black Deal voor dierenwelzijn, het milieu, en voor kleinere landbouwers.

Meer dierenleed

De GLB staat immers garant voor:

  • Meer intensieve veehouderij met meer megastallen
  • Meer dierenleed en verstoring van klimaat en natuur
  • Meer geld voor grootschalige agri-business en de nekslag voor kleinere familiebedrijven
  • Meer gebruik van gifstoffen

Enz.

Halfslachtigheid

Uit de tabel blijkt duidelijk welke partijen het duidelijk geen ene moer geven om het lot van de dieren in de veehouderij of om een duurzame landbouw voor de toekomstige generaties.

Met uiteraard de christen-democraten en neo-liberale fossielen die duidelijk kleur bekennen zoals CD&V, Cdh, CSP, MR, Open VLD en Vlaams Belang, en even goed N-VA dat de nodige halfslachtigheid laat zien.

Het kan alvast een gids zijn voor wanneer u nog eens naar de stembus mag.

#dieranimal #politiekepartij #dieren #mensen #planeet #landbouw #GLB #CAP #animalpolitics

Verplichte verdoving van schaaldieren en inktvissen

Er is momenteel opwinding omdat de London School of Economics officieel wetenschappelijk heeft laten bevestigen dat schaaldieren zoals kreeften, krabben en garnalen, evenals koppotigen zoals octopussen pijn lijden waardoor ze nu in de categorie van gevoelige, bewuste dieren worden geplaatst. Daardoor overweegt de Britse regering om het verdoven van deze dieren verplicht te maken. De gangbare culinaire prakrijk om zet levend te koken of levend in stukken te snijden zou daardoor wettelijk worden verboden.

Europese stemming

Het is goed om eraan te herinneren dat in januari 2021 het Europees Parlement over een amendement heeft gestemd om het levend koken van kreeften en krabben te verbieden.

Zo’n verbod is bijvoorbeeld al meer dan een jaar van kracht In Zwitserland.

Een grote meerderheid (359) van het Europees parlement stemde tegen.

Dat betekent dat de overgrote meerderheid van de dames en heren europarlementariërs het in 2021 prima vinden dat deze dieren een gruwelijke dood sterven in kokend water.

Dat verwondert ons niks, we weten dat het Europarlement, niettegenstaande de vooruitgang van de groene fracties bij de laatste verkiezingen, een bunker is waar ouderwetse conservatieven het veel te vaak voor het zeggen hebben.

Belgische Europarlementariërs

En de Belgische Europarlementariërs? De mensen waarvoor de Belgen hebben gestemd?

Ook zij vinden dat levend koken van dieren dik in orde, te oordelen naar het ontstellend lage aantal pro-stemmen (slechts 5 op de 20 uitgebrachte stemmen).

Zo vinden Kathleen Van Brempt (Sp-a) en Marc Tarabella (PS) de gruweldood van de schaaldieren nog een applaus waard ook, te zien aan hun tegenstem. Wat een schandaal!

De overgrote meerderheid van de andere parlementariërs, waaronder het voltallige Vlaams Belang, die in 2019 vlak voor de verkiezingen nog op de proppen kwamen met hun fake Partij voor de Dieren Vlaanderen, onthielden zich. Ook N-VA, de partij die in Vlaanderen de zogezegde minister van Dierenwelzijn levert, onthield zich en bloc.

Dat betekent dat ze dus instemmen en laten begaan door weg te kijken, door koude onverschilligheid of politieke spelletjes.

Bekijk de tabel voor de details.

Dat is, anno 2021, het portret van het gewicht van dierenbelangen in de Belgische politiek.

Laat je niet langer bij de neus nemen.

Kies voor een nieuwe partij die resoluut de kaart trekt van dieren en planeet.

Sluit je aan bij DierAnimal.

#dieranimal #politiekepartij #dieren #belgie #europa #animalpolitics

Schrap je tuin als jachtterrein

Staat uw tuin ingekleurd als jachtterrein?

Laten schrappen

In alle gewesten is jagen toegestaan behalve in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wettelijk gezien mogen jagers in het officiële jachtseizoen hun gang gaan op alle terreinen die als jachtgebied staan ingeschreven.

Maar wist u dat de meeste privé-tuinen ook deel uitmaken van terreinen waar mag gejaagd worden? Dus tot vlak bij je achterdeur lopen wilde dieren gevaar om de prooi te worden van schietgrage hobbyisten.

Staat jouw tuin ingekleurd als jachtgebied? Heb je twijfels? Contacteer je gemeente.

Je kan via je gemeente je tuin officieel laten schrappen als jachtterrein.

Integrale speech

Op maandag 18 oktober 2021 stond ook DierAnimal in Gent op het Maria-Hendrikaplein voor de betoging van Animal Rights tegen de jacht.

Lees hieronder de speech die wij daar lieten horen, door Peter Verhaegen, toenmalig vice-voorzitter van DierAnimal:

“Dank aan Animal Rights dat ik even kort het woord mag nemen in naam van DierAnimal, de Belgische partij voor de dieren.

Joffrey heeft hier zojuist al weergegeven wat voor een immens dierenleed jagers veroorzaken.

De wilde fauna in ons dichtbebouwd land heeft het steeds moeilijker om te overleven.

Er zijn in België officieel ongeveer 30.000 jagers, waarvan een kleine 13.000 in Vlaanderen.

Tegenover die kleine minderheid van jagers staat de overgrote meerderheid van de Belgen die het doden van wilde dieren voor het plezier volledig afkeuren.

En de natuur hoeft niet geregeld te worden. Het evenwicht dat ontstaat wanneer er niet gejaagd wordt, is veel natuurlijker dan wanneer jagers met hun geweren hun gang kunnen gaan en de natuur verstoren.

Wat wij ook bijzonder afkeuren en zorgwekkend vinden, is dat bepaalde grote sportketens zoals Decathlon door het ontwikkelen van een grote afdeling “alles voor de jachtsport” commerciële inspanningen doen om het jagen te verkopen als vrijetijdsbesteding voor jan en alleman. Alsof jagen hetzelfde is als surfen of volleybal spelen.

Jacht is geen sport, jacht is moord voor het plezier van het moorden, punt uit.

Er was recent een televisiedebat debat tussen Hélène Thouy, die kandidaat is voor de Franse dierenpartij Parti Animaliste voor de komende presidentsverkiezingen volgend jaar, en een aantal voorstanders van de jacht. Interessant, want de jagers kwamen daar met hun klassieke argumenten aanzetten om hun bloederige pleziertjes te verantwoorden.

Ik geef er hier kort een aantal weer, zodat we er samen brandhout van kunnen maken.

1. Argument 1: De jacht zou zogezegd zorgen voor de natuurlijke selectie door het verwijderen van de verzwakte individuen. Ook dat kan de natuur zelf, als de natuurlijke predatoren bestaanrecht krijgen, Bovendien is een fameus deel van de afgeschoten dieren afkomstig uit kwekerijen en worden uitgezet. Ze worden door de jagers losgelaten en als gedweeë schietschijf gebruikt. Jagers verstoren verder de natuurlijke gang van zaken door het wild artificieel bij te voederen.

2. Argument 2: Vlees van een zelf afgeschoten wild dier dat vrij kon leven is lokaal vlees, afkomstig uit de korte keten en dus beter dan vlees uit de industriële veehouderij van een dier dat mishandeld is en een kort, ongelukkig leven heeft geleid in opsluiting. Dat is een drogreden. Geen enkel dier verdient het om op ons bord te eindigen, en het is niet omdat mishandeling en moord slecht zijn dat de moord op zich plotseling moreel aanvaardbaar is geworden.

3. Argument 3: De jagers beschermen de gewassen van de landbouwers tegen schade door wilde dieren. Dat er schade kan zijn is misschien een realiteit, maar boeren moeten maatregelen nemen om hun culturen te beschermen in plaats van te kiezen voor de gemakkelijkheidsoplossing ten koste van de wilde dieren.

4. Argument 4: De jagers vertegenwoordigen de rurale bevolking, de mensen van de buiten en zijn de experten en de beschermers van de rurale gebieden. Dat is een leugen, want de meeste jagers en hobbyjagers zijn statistisch gezien bewoners van stedelijke agglomeraties. De jagers vertegenwoordigen niemand anders dan hun eigen, egoïstische en kortzichtige belangen. En ze zijn bovendien een veiligheidsrisico voor wandelaars, buurtbewoners en fietsers in de natuur en op het platteland.

Jagen is schandalig, want het is het neerschieten van dieren zonder enige noodzaak, puur voor het plezier.

En daarom moet, in de context van waarom wij hier vandaag staan:

– de lijst met de bejaagbare soorten worden afgeschaft

– er een verbod komen op het doden van in het wild levende dieren door hobbyjagers.

– de waarde en de bescherming van wilde dieren het uitgangspunt zijn in natuurbeheer

Die eis, en nog veel andere van de idealen die wij nastreven wat betreft het stopzetten van de jacht, maken deel uit van ons programma en daar zullen wij blijven voor opkomen.

Dank u voor uw aandacht.

Foto credit: Corine Minous Vanderhelstraeten

#dieranimal #stopdejacht #bandejacht #dierenrechten #animalrights #animalpolitics

En nu #BackToTheClimate

We weten niet of de eigenaars van het “pompeus duurzaam” gerenoveerde kantoorgebouw op de iconische hoek van de Brusselse Nieuwstraat en de Kruidtuinlaan opgezet waren met hun nieuwe huurder die op het gelijkvloers twee niveaus inpalmt …

Ontbrekende schakel

Op het dak van het gebouw: de “hangmat”, een opzichtige constructie met zonnepanelen, die het een aura van duurzaamheid geven. En op de grond: fastfoodketen KFC, een van de wereldwijde kampioenen in voedselverspilling en dierenmishandeling.

Het gebouw is daardoor een regelrecht symbool geworden van “dweilen met de kraan open”, van de ontbrekende schakel in het klimaatdenken: het soelaas komt immers niet (alleen) van hoogdravende technologische hoogstandjes, maar van ingrepen aan de basis van ons economisch systeem.

Voedselrevolutie

De noodzaak om de veehouderij af te bouwen en de noodzaak om ons voedselsysteem te hervormen naar een plantaardig landbouwsysteem in gesloten kringloop en in harmonie met de natuur dringt niet door bij de huidige politici, en is vaak afwezig in het eisenpakket van veel strijders voor het klimaat.

Daarom alleen al zal ook de vlag van DierAnimal wapperen op de klimaatmars van 10 oktober 2021 in Brussel.

Kom jij ook?

Sluit je aan bij de wereldwijde beweging van dierenpartijen die een #FoodRevolution willen.

Kies je taal en teken de petitie hieronder.

Hartelijk dank!

#dieranimal #politiekepartij #dieren #planeet #klimaat #BackToTheClimate #animalpolitics #teamplanet

4 oktober is het Werelddierendag

Elk jaar op 4 oktober wordt Werelddierendag gevierd.

Voor ons is het ELKE dag Werelddierendag voor ALLE dieren.

Openlijk uitspreken

4 Oktober mag dan symbolisch samenvallen met de feestdag van Franciscus van Assisi, verder hebben de Christelijks godsdiensten net als andere monotheïstische religies nooit enig noemenswaardig belang gehecht aan dieren, hun rechten of hun statuut.

De tijden veranderen gelukkig. Laten we samen werken om van deze wereld een betere plek te maken voor alle dieren. Ieder van ons, zonder onderscheid, kan een verschil maken voor de dieren.

Wij zelf beslissen, elke dag opnieuw, of we ons openlijk uitspreken voor het lot van de onderdrukten, of een onhoorbaar, maar beslissend werktuig blijven voor de status quo.

Handen uit de mouwen steken

Met de woorden van feministe en auteur Alice Walker:

“De dieren van deze wereld bestaan omwille van hun eigen redenen.

Ze zijn niet geschapen voor mensen, net zoals zwarte mensen niet gemaakt zijn voor blanke mensen en vrouwen niet geschapen zijn ten dienste van mannen.”

Wat kan jij doen?

Word betrokken bij de zaak van de dieren.

Steek concreet de handen uit de mouwen of sluit aan bij een organisatie die zich inzet voor dieren, hun rechten en hun welzijn.

#dieranimal #dieren #werelddierendag #dierenrechten #dierenbescherming #animalpolitics #teamplanet

Wereldvegetariërdag

Wereldvegetariërdag? Dat is het eigenlijk elke dag!

Wie kiest voor plantaardig eten en alvast vlees en vis van het menu schrapt, oefent op jaarbasis een gezonde invloed uit op het milieu.

– Veel minder dieren gedood.

– Enorme hoeveelheden drinkwater gespaard.

– De uitstoot van grote hoeveelheden CO2 vermeden.

– Grote oppervlaktes landbouwgrond bespaard.

Daar ligt jouw macht als consument.

Eerste stap

Begin vandaag. Begin met vlees en vis af te bouwen. En ga verder tot dieren volledig uit je bord zijn verdwenen.

De eerste stap is vaak overstappen op vegetarisch eten. Dat is een mooie eerste stap. Veel vegetariërs denken dat op dat moment de kous af is. Ze menen dat er met dierlijke zuivelproducten en eieren niks fout is. Dat is echter het gevolg van onwetendheid over hoe barbaars het er ook in de zuivel- en eierindustrie aan toe gaat. Eens daar bewustzijn over ontstaat, zetten vegetariërs uiteindelijk graag de stap naar het veganisme.

Een paar streefdoelen

– We willen dat het verband tussen de vleesconsumptie en de klimaatverstoring officieel politiek erkend wordt.

– We zien graag de BTW op groenten en fruit naar 0% gaan.

– We willen dat de subsidies voor vleesconsumptie worden afgeschaft, en dat de EU daaromtrent eerlijke en coherente boodschappen geeft.

#dieranimal #politiekepartij #wereldvegadag #veggie #vegan #plantaardig #animalpolitics

Brandbrief voor loze belofte

Eind september 2021 herinnerde Animal Rights Minister Ben Weyts nog eens aan een oude belofte om gedaan te maken met het houden van leghennen in kooien. Een belofte uit 2018. Het moment was zeker niet lukraak gekozen, want in de grootste stalbrand ooit in ons land, kwamen op dinsdag 14 september in Sint-Niklaas maar liefts 165.000 kippen om het leven. Ze werden, opgesloten in hun miserabele krappe kooitjes, levend verkoold. De pers had het over “het levenswerk van Wim (de veehouder) dat in de vlammen was opgegaan”. Zoals steeds in de reguliere pers geen milligram medegevoel met de verbrande kippen.

Schnabbel aan de rand

Prachtig van Animal Rights, om de Vlaamse minister van Dierenwelzijn nog maar eens te herinneren aan wat eigenlijk zijn kerntaak zou moeten zijn: het asap verlossen van kippen én andere boerderijdieren uit het nutteloze lijden van alle kooisystemen in de veehouderij.

Dat zou toch vanzelfsprekend moeten zijn, niet?

Ware het niet dat écht dierenwelzijn voor onze ministers een schnabbeltje aan de rand blijft. Met hoogstens eens een “big announcement at budget time” vlak voor verkiezingen, om dan weer jarenlang in een vertragende stilte te verzanden.

We hoeven niet te wachten tot de trage machine van de EU (misschien) in positieve zin gevolg geeft aan het door meer dan 1.400.000 mensen ondertekende burgerinitiatief Stop The Cage Age. Elke regio, elk land kan ambitie aan de dag leggen om dit al veel vroeger en verregaander te realiseren.

Wettelijke bescherming

De enige landen waar dierenwelzijn systematisch en serieuze dagelijkse kost zijn op de politieke agenda, zijn de landen waar echte politici voor de dieren in de parlementen en bestuursorganen zetelen. Kijk naar de voorbeelden in Nederland, Portugal, Frankrijk, Australië … daar gaat de wettelijke bescherming met rasse schreden vooruit.

Vind jij ook dat dieren individuen zijn en geen consumptiegoederen of grondstoffen?

Sluit je aan bij de groeiende internationale beweging van dierenpartijen die aan dieren en milieu ook de wettelijke en politieke bescherming geven die ze verdienen.

Sluit je aan bij DierAnimal.

Photo Credits : Foto links: Animal Rights; Foto rechts: Tom Woollard/We Animals Media

#dieranimal #dieren #vrijedieren #animalrights #dierenrechten #StoptheCageAge #animalpolitics #teamplanet

In slecht gezelschap

Wat onderneemt een regeringsleider om verdere risico’s op dodelijke zoönosen te beperken? Of om de klimaatopwarming af te remmen?

Als het van het voorbeeld van onze eigen federale eerste minister Alexander De Croo afhangt, zijn we in ieder geval in België in wel, zeer, zeer slecht gezelschap. Zijn charmebezoekje, publiek gepost op zijn Facebookpagina, is een regelrechte lofzang op schaalvergroting van veehouderij en melkindustrie.

Toekomstige generaties

In België draait klassieke politiek nog altijd rond handjes schudden en vriendjes maken in plaats van met wils- en daadkracht de soms onpopulaire maatregelen te nemen die aan onze jeugd en toekomstige generaties tenminste nog een hoopvol perspectief zouden geven.

Wij vragen ons af wat alle Belgische slachtoffers van de recente overstromingsrampen wel moeten denken van zoveel lichtzinnigheid in de Belgische politiek rond de oorzaken van de klimaatontsporing.

Aanjagers

De Q-koorts epidemie op geitenboerderijen tussen 2007 en 2010 in Nederland besmette naar schatting tussen de 50.000 en 100.000 Nederlanders, duizenden werden ziek waarvan sommigen tot op vandaag nog steeds onder de gevolgen lijden.

De melkvee-industrie, de intensieve veehouderij en de vleesindustrie zijn één van de grootste aanjagers van de klimaatopwarming en zorgen wereldwijd voor zware degradatie van bodems, ontbossing, ernstige vervuiling van oppervlaktewater en bodemwater. De waterkwaliteit in Vlaanderen blijft al decennialang tot de slechtste ter wereld behoren.

Voor geitenzuivel moeten geiten zwanger worden gemaakt en bij elke bevalling moeten ze direct worden gescheiden van hun jongen om de melk af te staan aan mensen.

Stop business as usual

Kies uw kamp.

Dieren zijn individuen, geen melkmachines.

Sluit aan bij de groeiende protestbeweging die vindt dat het afgelopen moet zijn met “business as usual”.

Sluit je aan bij DierAnimal.

#dieranimal #dieren #dierenrechten #politiek #klimaat #klimaatcrisis #zoonose #animalpolitics #teamplanet