Niemand is perfect, wol is wreed

Moet Greta Thunberg nu aan de schandpaal omdat ze in augustus 2021 in wollen kledij op de cover van Vogue Scandinavia stond?

Absoluut niet. De boodschap van Thunberg aan de mode-industrie is klaar en duidelijk: “Mode als massaproduct kan niet duurzaam worden geproduceerd zoals de wereld vandaag in mekaar zit. Er is een systeemverandering nodig.”

Wat we eruit leren is dat zelfs mensen met een ver geëvolueerd bewustzijn rond milieu, dierenkwesties en duurzaamheid, vaak geen flauw benul hebben van de wreedheid die achter de wolindustrie schuilt.

Mulesing

De meeste wol op de markt (80%) komt uit massaproductie in Australië en Nieuw-Zeeland, waar grote schapenboerderijen en winstgeoriënteerde businessmodellen de boventoon hebben.

De schapen worden ruw behandeld, met systematische verminkingen zoals afsnijden van staarten, castreren en wegsnijden van huid rond de staart en achterpoten (mulesing) zonder verdoving.

Bij het jaarlijks scheren worden ze ruw behandeld, geslagen en raken ze vaak verwond. Wonden die niet worden verzorgd. Wanneer hun wolproductie afneemt, worden de schapen op lange afstandstransport naar het Midden-Oosten gezet. Bij die wekenlange reis over land en zee sterven vele schapen van ontbering.

Bij angorawol wordt de wol met de hand uit de huid van levende angorakonijnen gerukt, wat ze doet krijsen van de pijn als vermoord.

Bij kasjmierwol worden de geiten ruw op de grond geworpen en wordt hun lange haar met metalen kammen pijnlijk uit hun huid gerukt.

Wat kan iedereen van ons doen?

Aan wol kleeft bloed en veel, veel dierenleed.

Kies voor de talrijke alternatieven voor textiel en kledij en laat wol volledig links liggen.

Wees matig met kleren kopen.

Koop tweedehandskledij, vintage of gerecycleerd textiel in plaats van nieuw.

Ruil kleding met je vrienden of buren.

DierAnimal wil dat de wolindustrie uiteindelijk wordt opgedoekt. Dieren zijn individuen en geen productiemachines.

Vind jij ook dat die wreedheid in de wolindustrie niet kan?

Sluit je aan bij DierAnimal en de internationale beweging van dierenpartijen die hetzelfde nastreeft.

Code rood voor het klimaat

Ons hart is bij mens, dier en natuur rond de Middellandse Zee. Ook daar laten extreme weerfenomenen een spoor van vernieling en lijden achter zich. Die weerfenomenen zijn een ondubbelzinnig gevolg van de klimaatopwarming.

Succes

Het rapport van de IPCC met 3949 pagina’s dat nu in zijn volledigheid gepubliceerd werd, is alarmerend.

Voor de mensheid is het Code Rood. In alle regio’s.

De temperatuurstijging onder de 1.5 °C houden kan niet meer. Verdere oververhitting is enkel mogelijk op voorwaarde dat drastisch en snel in de broeikasgassenuitstoot wordt gehakt.

Met de woorden van Antonio Guterres, UNO secretaris generaal: “ Als we nu de krachten bundelen, kan de klimaatcatastrofe worden afgewend. Maar zoals het rapport duidelijk maakt, er is geen tijd voor uitstel en geen plaats meer voor excuses. Ik reken op alle regeringsleiders en stakeholders om ervoor te zorgen dat de klimaatconferentie COP26 een succes wordt.”

Misdaad tegen de mensheid

Elke regering of leider die het spelletje van de creatieve CO2-accounting blijft spelen in plaats van reële maatregelen te nemen, maakt zich voor ons schuldig aan misdaad tegen de mensheid en ecocide van de ergste soort. Ook onze regeringen moeten radicale keuzes maken.

Het is verder beschamend om te zien welke hiërarchie in de traditionele media wordt gehanteerd voor belangrijkheid van nieuwsfeiten als de miljoenentransfert van een gerenommeerde voetballer of discussies over coronapasjes bij restaurants voorrang krijgen boven dit soort nieuws.

De branden een ver-van-mijn-bed show? Als u de volgende keer in de supermarkt een blik Griekse olijven koopt, bedenk dan dat olijfbomen pas olijven beginnen geven na meerdere decennia groei.

Op de rechterfoto vlucht de 81-jarige Ritsopi Panagiota weg terwijl haar huis door de vlammen is omringd. Op de linkerfoto redt Anastasis Nik een door zijn baas lafhartig in de tuin achtergelaten hond van de oprukkende vlammenzee.

Foto rechts: Konstantinos Tsakalidis

Foto links: Anastasis Nik

#dieranimal #klimaat #klimaatcrisis #animalpolitics #teamplanet

Het ware aangezicht van de paardensportwereld

Paarden hebben recht op vrijheid. En vooral op bewegingsvrijheid.

Wie als dierenliefhebber de Olympische Spelen van 2021 in Tokio volgde, zal bij de discipline paardendressuur gevoelens van afkeer en walging hebben gevoeld.

Een sportverslaggever gaf de volgende commentaar bij de zege van het Duitse team:

“Paardendressuur is niet het persen van een paard in een sjabloon, maar het zachtjes ontwikkelen van zijn talenten tot een nobel silhouet.”

Totale onderwerping

Dat is onzin en cognitieve dissonantie ten top. Geen enkel paard loopt in de natuur met de kin en lippen zo onnatuurlijk dicht bij de borst of draaft ter plaatse of zijwaarts met de poten gekruist.

Dat kan alleen maar na een psychisch en fysisch zwaar belastende conditionering die lijdt tot de totale onderwerping van die prachtige, gevoelige dieren.

Geen toeval dat paardensport op hoog niveau door superrijken wordt beoefend, die kicken op een superioriteitsgevoel.

De paardensport is corrupt, ziet paarden enkel als winstobjecten.

Als het paard niet meer voldoende presteert of gewond raakt wordt het meestal verkocht of direct naar de slacht gestuurd.

We suggereren dan ook dat de ruiters in de toekomst zelf het parcours afleggen, verkleed als paard, om het aan den lijve te ervaren.

Vijfkamp

Bovenstaande woorden over de paarden”sport” waren nog maar koud of de Duitse paardentrainster/coach Kim Raisner werd gediskwalificeerd en verbannen uit Tokyo wegens geweld tegen een paard.

Met de woorden: “Sla hem maar hard !” spoorde ze ruiter Annika Schleu aan het paard Saint Boy eerst met de zweep te slaan, en haalde ze vervolgens zelf met haar vuist uit naar het paard.

In de vijfkamp worden ruiters en paarden uitgeloot en moeten dan een parcous afleggen. Saint Boy weigerde meerdere keren een hindernis te nemen. Daardoor miste Schleu wellicht een gouden medaille. Tot grote ego-frustratie van Schleu en woede van Raisner. Die op het onschuldige paard werden uitgewerkt.

Winstobjecten

Bovendien werd het paard “Jet Set”, van de Zwitserse ruiter Robin Godel meteen geëuthanasieerd na een val tijdens het crossparcours. Dat toont nog maar eens wat “liefde voor paarden” betekent voor de paardensportwereld. Paarden worden gewoon gebruikt als winstobjecten en om het eigen menselijk ego te strelen.

De paardensportwereld bewijst hiermee zelf nog maar eens dat ze niet meer is dan een maffia die leeft van geweld op en exploitatie van paarden.

Paardensport is geen sport.

Paardensport is dierenmishandeling.

Paardendressuur en paardensport horen niet op Olympische Spelen.

Wil jij ook het einde van de paardensport?

Sluit je aan bij onze beweging. Word lid van DierAnimal.

#dieranimal #politiekepartij #dieren #paarden #planeet #natuur #mensen #animalpolitics #0lympischeSpelen #0lympischeSpelenTokio

Rommelige enquête evolutie dierenwelzijn

Woon je in het Brussels Gewest of heb je vrienden, familie of kennissen in het Brussels Gewest ?

Er zijn in de zomermaanden 2021 twee enquêtes over dieren en dierenwelzijn die betrekking hebben op het Brussels Gewest.

Aflevering 2: De peiling van het Brussels Gewest naar de mening van de Brusselse bevolking over de richting die de wetgeving rond dierenwelzijn moet inslaan naar de toekomst toe.

Onduidelijkheid

In tegenstelling tot de enquête door de universiteiten van Gent en Namen blinkt deze bevraging in ieder geval niet uit qua duidelijkheid en precisie. Men kan zich afvragen hoe de resultaten dan wel verwerkt en geïnterpreteerd zullen worden.

Bij bepaalde vragen, zoals 14, 15, en 34 verwijst men naar de wettelijke omkadering van bepaalde fenomenen. En vervolgens dien je je uit te spreken met “helemaal mee eens”, “matig mee eens” of “helemaal niet mee eens”. Daarbij is niet duidelijk of men het akkoord vraagt voor het feit dat er überhaupt een wettelijke omkadering is of akkoord gaat de bestaande inhoud van de wettelijke omkadering.

Sommige vragen omvatten twee of meer kwesties (voorbeeld A en B) ineen die beter gescheiden behandeld waren geweest. Dat brengt je in de problemen met de drie mogelijke antwoorden. Want als je antwoordt met “matig mee eens” dan kan je niet duidelijk maken of het A dan wel B is waarmee je akkoord (of niet akkoord) gaat.

Verdoofde slacht

Bij vraag 32 bijvoorbeeld wordt aan de burger gevraagd wat hun mening is over “niet-commercieel vervoer” van dieren, zonder dat duidelijk wordt aangegeven of uitgelegd wat men daaronder verstaat.

Vraag 38 heeft het dan over de onverdoofde slacht. Dat is de hete aardappel van de Brusselse politiek waar geen enkele parlementariër hun nek durft voor uit te steken. Zinloos om nog maar eens te peilen naar de mening van de Brusselaar hierover. Het is uit eerdere enquêtes al gebleken dat een overgrote meerderheid van de Brusselaars voor verplichte verdoving is. De lethargie en het gebrek aan durf zit bij de excellenties in het Parlement.

Ons besluit

Het laat een sfeer van burgerparticipatie doorschemeren en tegelijk bekruipt ons het gevoel dat de stilte wat betreft dierenwelzijn in het Brussels Gewest met dit soort behang wat wordt opgevuld.

Want zeg nu eerlijk, we zijn ondertussen twee jaar na de verkiezingen van 2019, en er is nog steeds niks noemenswaardig gebeurd in Brussel wat betreft vooruitgang voor dierenbelangen.

Dus reden te meer om lid te worden van de enige echte Belgische partij voor de dieren die trouw blijft aan haar idealen voor dier, mens en planeet, en die van dierenbelangen een volwaardige prioriteit maakt.

Wat kan jij doen?

Wil je deze enquête toch invullen? Voel je vrij om je voor de antwoorden te inspireren in het programma van DierAnimal: https://www.dieranimal.be/nl/home/ons-programma/

Voor de Nederlandstalige versie van de enquête, klik hier:

https://leefmilieu.brussels/news/gee-fons-uw-stem-brussels-gewest-raadpleegt-burgers-over-dierenwelzijn

#dieranimal #politiekepartij #belgie #dieren #planeet #mensen #animalpolitics

Eerste 100% vegan ziekenhuis

Terwijl bij ons de stad Gent er in 2021 niet beter op vindt om de slachtkosten voor het offerfeest terug te betalen met belastinggeld, laten we hier een ander geluid horen uit de moslimwereld.

Duidelijke boodschap

“Ik doe niets anders dan de aanbevelingen van de Wereld gezondheidsorganisatie in verband met de gezondheidsrisico’s van vlees in de praktijk toe te passen in mijn hospitaal.”

En nog:

“Ik zet mijn patiënten aan om niet het voedsel te eten dat er in de eerste plaats voor zorgde dat ze in het ziekenhuis terecht kwamen. Natuurlijk zullen mensen daardoor niet noodzakelijk hun eetgewoonten veranderen. Maar het geeft wel de duidelijke boodschap dat als ze willen vermijden om weer ziek te worden en het hospitaal terecht te komen, dat dit het soort voedsel is wat je nodig hebt.”

Goede voorbeeld

Bovenstaande woorden zijn van Georges Hayek, eigenaar en manager van Hayek Hospital in Beiroet, Libanon. Dat ziekenhuis is het eerste volledig vegan ziekenhuis ter wereld. Dokter Hayek dwong zijn visie niet op aan zijn personeel, maar nam de tijd om met hen te discussiëren en hen een opleidingsprogramma te laten doorlopen totdat zelf de meest sceptische dokter was overtuigd. Als gevolg van die aanpak is het voltallige ziekenhuispersoneel zelf de beste ambassadeur geworden van plantaardig eten en zijn ze perfect in staat om alle vragen en twijfels van de patiënten weg te nemen.

Goede voorbeelden komen niet per definitie uit het Westen. Dit ziekenhuis zet het goede voorbeeld voor de rest van de wereld. Welk Belgisch ziekenhuis wordt de eerste om verder te gaan met dit pionierswerk?

Voortrekkers

Georges Hayek verzorgde een gesmaakte workshop op het voorbije Animal Politics Foundation congres “Saving the World with Fork and Knife”.

De dierenpartijen lopen voorop om de evolutie naar een diervriendelijke, plant-based samenleving politiek in een stroomversnelling te brengen.

Word lid van deze beweging en sluit je aan bij DierAnimal.

#dieranimal #animalpolitics #foodrevolution #teamplanet

Kies voor een #GreenEid

Dit jaar 2021, tussen 19 en 23 juli meerbepaald, is het moment voor het traditionele offerfeest in de Islam.

Daarbij worden traditioneel dieren ritueel geslacht.

Nochtans was het offerfeest, net zoals vergelijkbare feesten in andere religieuze tradities zoals Thanksgiving, Kerstmis of Pasen, oorspronkelijk bedoeld als een feest van vrede en verbroedering.

Vegan moslimactivisten

Daar hebben bloedvergieten en overdadige vleesconsumptie niks mee uitstaans.

Het offerfeest wordt soms aangegrepen om de Islamieten als bevolkingsgroep te stigmatiseren. Ten onrechte. We zouden ons beter druk maken over onze eigen kerstkalkoen of het paaslam.

Wie vrij van zonde is, werpe de eerste steen.

Laten wij dit jaar alle Islamieten die kiezen voor een “Green Eid” of een vegan offerfeest, een hart onder de riem steken. Bravo!

Sommigen, zoals de Indiase vegan moslimactivist Altab Hossein, kiezen openlijk voor vasten in plaats van vlees eten voor het offerfeest. Het openlijk weigeren van deelname aan een traditionele Eid is voor sommigen van hen zelfs niet zonder risico’s voor hun eigen veiligheid.

Brussel

In Vlaanderen en Wallonië is onverdoofd ritueel slachten wettelijk verboden sinds 2019. Het blijft verder uiteraard een schande dat in het Brussels Gewest tot op vandaag het onverdoofd slachten toegelaten blijft. Geen enkele van de in het parlement zetelende partijen of individuen onderneemt actie om zo’n verbod, dat nochtans gesteund wordt door naar schatting 86% van de Brusselaars, te laten stemmen. De zaak zit politiek momenteel muurvast.

Wat kan jij doen?

Ga voluit voor een plantaardig eetpatroon.

Ook bij de Islamieten kiezen meer en meer mensen voor een plantaardig eetpatroon.

Samen sterker tegen exploitatie van dieren! Op naar een plantaardige samenleving!

Sluit je aan bij DierAnimal en de groeiende internationale beweging van dierenpartijen die een eind wil maken aan de onrechtvaardige behandeling van dieren en natuur in onze samenleving.

#dieranimal #politiekepartij #belgie #dieren #planeet #mensen #GreenEid #VeganEid #govegan

De ramp die een andere verbergt

Hartverwarmend

“De onderliggende ramp is, dat we geen regering hebben die opstaat en zegt: Dit is, hoe klimaatverandering eruitziet als we niet ernstig werk maken van de voornemens om de klimaatopwarming binnen de perken te houden.”

Het is hartverwarmend om te zien, hoe brandweer, hulpdiensten en individuen niet alleen mensen bijstaan, maar ook grote inspanningen doen om de dieren te redden uit de watersnood.

Extreem weer zoals dit doet zich echter hoe langer hoe vaker voor, in verschillende vormen op verschillende plaatsen ter wereld.

Maatregelen

We hebben nood aan politici die de ernst van de klimaatdreiging inzien en resoluut de maatregelen nemen om de broeikasgassenuitstoot reëel te verlagen.

Maatregelen zoals onder andere deze:

– het afschaffen van de intensieve veehouderij en de drastische verkleining van de veestapel

– omschakelen van de landbouw naar een plantaardige landbouw die met de natuur samenwerkt in plaats van tegen de natuur

– afbouwen van het gebruik van en onmiddellijke stop van de subsidies voor fossiele brandstoffen

– terugdringen van de luchtvaart binnen Europa met voorrang voor lange afstandsverkeer per spoor

– uitbouwen van een performant openbaar vervoer en een terugdringen van het overdreven individueel autoverkeer

– duurzame consumptie en circulaire economie waar alle afval grondstof wordt

Dweilen bij een open kraan

Wat we kunnen missen als de pest zijn politici die onder de spotlights van internationale en Europese conferenties met een beate glimlach beloftes maken en vervolgens eens ze thuis zijn uitrekenen hoe ze zich het makkelijkst aan de reële engagementen kunnen onttrekken ten voordele van business as usual.

Vind jij dat ook? Dan is DierAnimal iets voor jou.

Aarzel geen moment en sluit je aan bij de internationale beweging van dierenpartijen die vinden dat voorkomen beter is dan kiezen voor dweilen met de kraan open.

Word vandaag nog lid van DierAnimal.

#dieranimal #politiekepartij #belgie #dieren #planeet #mensen #klimaat #animalpolitics

(Foto: Gemeente Trooz)

Betrek dieren in noodplannen

Ontoelaatbaar

ONTOELAATBAAR DAT MET DIEREN GEEN REKENING WORDT GEHOUDEN!

Ook dieren hebben recht op redding!

In de week van 12 juli 2021regende het als dagenlang, hevig en onafgebroken.

In de oostelijke delen van ons land was de situatie catastrofaal.

Grote delen van de provincies Luik en Limburg stonden blank. In steden als Chaudfontaine, Pepinster en Spa stond het water metershoog en dreigden huizen in te storten.

Zonder uitzondering

De reddingswerkers konden de situatie amper de baas.

De menselijke ellende was groot.

We kregen veel meldingen dat huisdieren aan hun lot werden overgelaten omdat sommige reddingswerkers geen rekening met hen hielden.

En ook wilde dieren en landbouwdieren, zoals de koe die door het wassende water werd meegesleurd en in het centrum van Luik terechtkwam, kwamen in gevaar!

Hoeveel dieren zaten opgesloten in stallen en dreigden te verdrinken?

Met alle begrip voor de moeilijkheden waarmee reddingswerkers te kampen hebben: wij eisen dat mensen die worden geëvacueerd ook hun huisdieren mogen meenemen, zonder uitzondering!

Het zijn gezinsleden!

En we eisen ook dat hulp geboden wordt aan landbouwdieren en wilde dieren die in nood zijn door de wateroverlast.

Als dieren worden achtergelaten met drogredenen dat dat “er geen plaats is” of “alleen mensen mogen worden gered”, dan beleven we in België een schandaal van jewelste.

Wat kan jij doen?

Dank aan alle helden en heldinnen die zich hard hebben ingezet om mensen én dieren te redden uit de wateroverlast !

Wil jij ook dat met dieren wordt rekening gehouden bij nationale en regionale evacuatie- en noodplannen?

Sluit je aan bij de groeiende beweging van dierenpartijen die een rechtvaardige behandeling van dieren en van de planeet wil ! Sluit aan bij DierAnimal en #teamplanet !

#dieranimal #stopsoortisme #endspeciesism #politiekepartij #belgie #animalpolitics

Standaard plantaardig

Twee geniale ideeën zoals ze alleen door een dierenpartij naar voor kunnen worden geschoven.

De overgang naar een plantaardig voedselsysteem kan gestuurd worden vanuit de overheid en de regelgeving.

1. Maak van plantaardig voedsel de standaardkeuze bij catering. Vleeseters moeten hun desiderata apart doorgeven.

2. Gebruik het systeem van de uitbatingsvergunningen voor de horeca om de voedseltransitie naar plant-based te versnellen. Reik alleen de vergunning uit als minstens 1/3 van de menukaart vegan of vegetarisch is.

Internationale petitie

Ideeën van Professor Henriette Prast, hoogleraar economie en senator voor de Nederlandse Partij voor de Dieren.

Professor Prast gaf een boeiende uiteenzetting tijdens het internationale congres van de Dierenpartijen op 10 en 11 juli 2021.

Hier kan je de internationale petitie voor een nieuw voedselsysteem tekenen:

https://www.partyfortheanimals.com/en/petitions/demand-a-healthy-and-compassionate-food-system

Sluit je aan bij deze beweging en maak je lid van DierAnimal.

#dieranimal #politiekepartij #dieren #planeet #mensen #vegan #plantbased #FoodRevolution #teamplanet

Naar een nieuw voedselsysteem

Efficiënte petities zijn een sterk actiemiddel !

We hebben dringend een nieuw voedselsysteem nodig.

Klimaatopwarming

De veehouderij, vleesindustrie en de klassieke landbouw met haar monoculturen en pesticidengebruik staan borg voor dierenleed, zware milieu-overlast, bodemdegradatie, biodiversiteitsverlies en 33% van de uitstoot van broeikasgassen die aan de basis liggen van de opwarming van het klimaat.

Dat kan en moet anders !

Teken deze wereldwijde petitie om de wereldleiders aan te zetten om zo snel mogelijk over te schakelen naar een duurzaam, landbouwmodel:

– plantaardig voedsel en plantaardige eiwitbronnen

– Gifvrij

– lokale productie in harmonie met de natuurlijke landschappen

– kleinere bedrijven en méér boeren die een waardig inkomen verdienen

Teken de petitie

Teken en deel AUB deze petitie zoveel mogelijk:

https://www.partyfortheanimals.com/en/petitions/demand-a-healthy-and-compassionate-food-system

Klik op de link, kies je taal, bekijk de korte video’s en teken.

Hartelijk dank voor je handtekening!

Sluit je aan bij #teamplanet, de wereldwijde beweging van dierenpartijen, de voortrekkers van de #foodrevolution.

#dieranimal #politiekepartij #dieren #planeet #mensen