Goed nieuws voor de coyotes

Goed nieuws!

De bontindustrie lijkt af te kalven in een steeds versnellend tempo. Gisteren, 24 juni 2021 viel het nieuws dat de producent van het Noord-Amerikaanse kledingmerk Canada Goose stopt met bont.

Archetype

De dierenrechtenorganisaties hebben gewonnen! Canada Goose stopt volgend jaar definitief met bont. Dit is een ongelofelijk krachtig signaal, want het merk is een archetype van de bontindustrie met een enorm zakencijfer.

De jassen van het merk, met hun kenmerkende bontkraag van coyotehuid en hun voering in ganzendons, zijn al decennialang een doorn in het oog van de echte dierenliefhebbers. De jassen van het merk liggen aan de oorsprong van de bontkraagjesmode die ook bij ons de voorbije jaren opgang maakte in het straatbeeld.

Bravo voor de inzet van PETA. De NGO PETA had van het merk doelwit nummer één gemaakt, met vrijwel dagelijkse straatacties voor de vlaggenschipwinkel in New York. De organisatie gaat het merk nu begeleiden om ook te stoppen met het gebruik van vogeldons voor de voeringen.

Definitieve klap

De jacht op de coyotes voor hun vacht was bijzonder wreed. Trappers bezaaiden het leefgebied van de coyotes met stalen klemmen. Dieren die erin vastraakten stierven een langzame pijnlijke dood, vaak door verhongering. Het kwam vaak voor dat moedercoyotes, wanhopig gescheiden van hun kroost, hun eigen ledematen afbeten om zich uit de klemmen te bevrijden.

Laat ons hopen dat de coyotejacht voor bont nu de definitieve klap heeft die ze verdient. En dat geen andere spelers de markt overnemen.

Weg met alle bont

Bontkragen zijn niet knap of trendy. Bont is de huid van mooie dieren die wordt gedragen door lelijke mensen

DierAnimal wil niet alleen bontfokkerij of jacht verboden zien. We willen ook dat alle handel en verkoop van bontproducten definitief verboden wordt, zonder enige uitzondering.

Dat kan alleen als de wetten veranderen. En daarom heeft dierenactivisme ook een politieke vleugel nodig.

Sluit je dus aan bij DierAnimal en de groeiende internationale beweging van dierenpartijen.

Bescherm de bossen

Bossen zijn levende ecosystemen.

Bossen zijn de woning van miljoenen levende wezens.

Bossen zijn onze longen.

Biomassa uit bossen is geen hernieuwbare energie.

Misleiding

Het is onvoorstelbaar, hoe er in de context van het verlagen van de CO2 uitstoot door de rijke geïndustrialiseerde landen een schijnvertoning wordt opgevoerd, met de EU op kop. In plaats van echt de uitstoot van CO2 en andere gassen te verlagen, door de fossiele energiebronnen af te bouwen, wordt er een koehandel opgezet met CO2 certificaten tussen de landen onderling en wat geritseld met abstracte tabelletjes.

De EU misleidt de bevolking door het op grote schaal omhakken en vervolgens verbranden van bossen in biomassacentrales voor te stellen als een “CO2-neutrale” vorm van hernieuwbare energie.

Maar dit is enkel om de houtvestersindustrie in bepaalde landen van Scandinavië en Oost-Europa ter wille te zijn.

Wat een leugen.

Je kan de internationale petitie (in het Engels) tegen biomassacentrales, die onlangs aan EU-commissaris Frans Timmermans werd overhandigd, nog altijd tekenen om het aantal handtekeningen nog hoger te maken:

https://act.wemove.eu/campaigns/biomass-europe

Oerbossen

 • Vind jij ook, dat er een ambitieus en écht klimaatbeleid nodig is ?
 • Ben jij ook van mening, dat een bos meer is dan “een oppervlakte die geld moet opbrengen”?
 • Vind jij ook, dat er meer bossen moeten komen ?
 • Ben jij ook akkoord, dat oerbossen volledig met rust moeten worden gelaten ?
 • Vind jij ook, dat we door een duurzamere en minder verspilzuchtige levenswijze het verdwijnen van oerwouden en oerbossen hier en elders te wereld kunnen afremmen en omkeren ?

Sluit je dan aan bij de enige politieke beweging die de hele bestaande kliek politici naar huis wil sturen en wil gaan voor een beleid dat bij hoogdringendheid de toekomst vrijwaart voor mens, dier en de planeet in zijn geheel.

Sluit je in België aan bij DierAnimal.

#dieranimal #politiekepartij #dieren #mensen #bossen #planeet #animalpolitics #teamplanet

Stop ook de bonthandel

Het Israëlisch handelsverbod op bont

Israël verbiedt de handel en verkoop van bont.

De nieuwe wet wordt nog dit jaar (2021) van kracht.

Kopen of verkopen van bont wordt strafbaar, met boetes tot omgerekend 18.500 euro.

Milieuminister Gila Gamliel verklaarde: “De bontindustrie ligt aan de oorsprong van het doden van honderden miljoenen dieren over de hele wereld, en daar komt onbeschrijflijke wreedheid en lijden aan te pas. Het gebruiken van de huid en vacht van wilde dieren door de mode-industrie is immoreel.”

Uitzonderingen

Toch blijven er uitzonderingen. Wie toch nog bont wil kopen, zal over een speciale vergunning moeten beschikken. Onder de nieuwe regels zal een uitzondering enkel mogelijk zijn in het kader van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs of … religieuze tradities.

Die laatste uitzondering is van toepassing op Israëls ultra-Orthodoxe gemeenschap. Veel mannen dragen er grote ronde bonthoeden die shtreimels worden genoemd. Die achterhaalde gewoonte zou ooit in Oost-Europa zijn ontstaan.

Uiterst betreurenswaardig alweer, dat net zoals bij het onverdoofd slachten, religie het kader bij uitstek is waar nodeloze wreedheid tegenover dieren in stand gehouden wordt. Zeker gezien deze gemeenschap binnen Israël, met zijn warm Middellandse Zeeklimaat de grootste verbruiker is van bontproducten.

Tendens

Israël is daarmee het eerste land ter wereld dat handel en verkoop van bont verbiedt.

Daarbuiten geldt een handelsverbod tot nu toe alleen in enkele Amerikaanse steden en in de Braziliaanse stad Sao Paulo. Het zijn de eerste “eilanden” waar bont definitief geweerd wordt, en de starters van wat nu een internationale tendens zal worden.

Coronavirus

DierAnimal wijst erop, dat een verbod op bontfokkerijen bij ons ook gevolgd moet worden door een algemeen handelsverbod op bontproducten, zonder uitzonderingen. Anders verlegt de productie zich gewoon naar andere landen. Een veralgemeend handelsverbod kan de bontmarkt, die jaar na jaar achteruit boert, definitief doen instorten.

Bovendien is de handel in wilde en zogenaamd exotische dieren en hun lichaamsdelen los van het dierenleed op zich ook een risicofactor in het ontstaan van zoönosen zoals het coronavirus.

Reden te meer om die hele handel definitief op te doeken.

Wil jij dat ook?

Sluit je dan resoluut aan bij DierAnimal en daarbij bij de groeiende internationale beweging van dierenpartijen. Laten we samen opkomen voor wetten die een eind maken aan de exploitatie van dieren als voedsel of gebruiksvoorwerpen zoals bont of leder.

Voor het einde van de kooien

Vraag aan de Belgische Europarlementsleden om hun steun te geven aan het beëindigen van het gebruik van kooien in de Europese veehouderij.

Stuur een mail naar de onderstaande Nederlandstalige Belgische Europarlementsleden en vraag hen beleefd om in de stemming op donderdag 10 juni 2021 in het Europees Parlement VOOR het afschaffen van dieronvriendelijke kooien te stemmen.

Onderaan de lijst met hun e-mailadressen vindt u een modelbrief die u kan kopiëren en aanpassen als u dat wenst.

Wij danken u hartelijk voor uw positieve actie voor de dieren.

Wij zien het liefst de hele veehouderij en vleesindustrie verdwijnen, en beschouwen het afschaffen van de kooien als een noodzakelijke tussenstap om het dagelijkse leven van miljoenen Europese landbouwdieren draaglijker te maken. Van harte dank!

Nederlandstalige Belgische Europarlementsleden:

Gerolf ANNEMANS: gerolf.annemans@europarl.europa.eu

Geert BOURGEOIS: geert.bourgeois@europarl.europa.eu

Filip DE MAN: filip.deman@europarl.europa.eu

Cindy FRANSSEN: cindy.franssen@europarl.europa.eu

Assita KANKO: assita.kanko@europarl.europa.eu

Sara MATTHIEU: sara.matthieu@europarl.europa.eu

Kathleen VAN BREMPT: kathleen.vandenbrempt@europarl.europa.eu

Tom VANDENDRIESSCHE: tom.vandendriessche@europarl.europa.eu

Tom VANDENKENDELAERE: tom.vandenkendelaere@europarl.europa.eu

Johan VAN OVERTVELDT: johan.vanovertveldt@europarl.europa.eu

Hilde VAUTMANS: hilde.vautmans@europarl.europa.eu

Guy VERHOFSTADT: guy.verhofstadt@europarl.europa.eu

Modelbrief/e-mailbericht:

Alstublieft #EndTheCageAge

Geacht lid van het Europees Parlement,

Honderden miljoenen dieren in Europa lijden in kooien. Ze kunnen zich niet bewegen. Ze hebben geen controle over hun eigen leven. Dit is uiterst wreed, enorm achterhaald en totaal onnodig.

1,4 miljoen mensen steunen het Europees burgerinitiatief End The Cage Age om dieren uit deze afschuwelijke kooien te bevrijden. Nu is het aan het Europees Parlement om zich hierbij aan te sluiten.

Deze week, op donderdag 10 juni, stemt u over de motie van het Europees Parlement voor een resolutie Europees Burgerinitiatief: Beëindig het tijdperk van de kooien.

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI) van het Europees Parlement heeft al voor de geleidelijke afschaffing van deze wrede praktijk gestemd.

Nu roepen wij u op om #EndTheCageAge te steunen en een verbod op kooien in de EU uit te vaardigen.

Help ons miljoenen varkens, kippen, konijnen, eenden, ganzen, kwartels en kalveren uit hun kooien te bevrijden.

Nu. En voorgoed.

Wij rekenen op uw steun.

Met vriendelijke groeten,

-Naam-

-Land-

Wereldmilieudag

Wereldmilieudag? Jazeker.

Echter, milieuzorg moet meer zijn dan de zaak door een mensenbril bekijken. Het moet meer zijn dan statistieken maken of netjes afval sorteren.

Rode lijsten

Hoe zou het zijn als we de milieuproblemen eens vanuit het standpunt van de andere diersoorten bekeken? Je ziet dag na dag je leefruimte inkrimpen, je vindt geen voedsel meer, je wordt vergiftigd, je kroost en familieleden sterven uit, tot je … de laatste bent van je eigen soort …

De vier diersoorten op de foto, de haas, de boommarter, de kievit en de watersnip zijn in België ernstig bedreigd, in werkelijkheid is de lijst van planten en dieren op weg naar uitsterven hallucinant lang. De laatste officiële “rode lijsten” dateren van rond 2014, en we mogen ervan uitgaan dat de realiteit er een stuk triestiger uitziet dan wat deze bureaucratische lijsten van de overheid aangeven.

Belabberd

Door een milieubeleid met financiële kortetermijnbelangen die boven het beschermen van de leefomgeving gaan, is het milieu er belabberd aan toe:

– steeds meer schadelijke stoffen in het milieu en in ons lichaam

– meer gif en meer afval

– uitputting van de natuurlijke hulpbronnen

– verdwijnen van planten- en diersoorten

– toenemende lawaaioverlast

Anders en beter

Het kan anders !

Laten we die tendens omkeren !

DierAnimal wil een politiek die de garantie op een gezonde leefomgeving voor mens, dier en plant als uitgangspunt neemt.

Sluit je aan bij DierAnimal en de groeiende internationale beweging van dierenpartijen.

#dieranimal #belgie #dieren #milieu #wereldmilieudag #animalpolitics #teamplanet

Respect voor bomen

Onze longen

Bomen zijn onze longen. Bomen zijn levende wezens die respect verdienen. Een drastische toename van het aantal bomen op deze planeet wordt unaniem aangewezen als een essentiële maatregel om de klimaatcrisis te lijf te gaan.

Wat is er dan aan de hand in dit land? Waar zijn onze politici mee bezig? De laatste twee jaar worden, als was het een duivels plan, ongemeen veel bomen meedogenloos omgehakt, en dat overal in het land.

Laat het besluit van de gemeente Schaarbeek, om de 108 platanen van de iconische Louis Bertrandlaan te vellen, een symbool zijn voor de verachting die onze huidige politici hebben voor bomen, voor het leven en de natuur.

Vermindering met 30 %

Volgens de plannen van het schepencollege, een coalitie tussen de lijst van de burgemeester (de partij Défi) en de pseudo-ecologisten van Ecolo en Groen, zullen de 108 huidige platanen worden vervangen door … 78 andere hoogstammige bomen.

Je moet nog niet bepaald een emotionele band hebben met bomen om er door een rekensommetje achter te komen dat het neerkomt op een vermindering van het aantal bomen met bijna 30 % !

Onvoorstelbaar, dit soort beleid in de hoofdstad van Europa in tijden van klimaatcrisis !

Creativiteit

Het gerucht gaat dat het vellen van de bomen deel uitmaakt van een “herinrichting van de openbare ruimte”, met het argument dat er plaats moet komen voor een fietspad. En dat, in een laan die met haar 4 parkeerstroken en brede middenberm een zee aan ruimte biedt.

Dat soort designer-ecologisme kan voor ons de pot op. Bomen zijn geen straatmeubilair.

Wij zijn ervan overtuigd dat met wat creativiteit een plan kan worden uitgetekend waar én de bomen gevrijwaard blijven én er een veilig fietspad komt.

Onze eisen

DierAnimal wil dat steden en gemeenten het aantal bomen en groenzones op hun territorium daadwerkelijk drastisch verhogen.

DierAnimal wil dat er een verbod komt op het kappen van bomen, en dat in uiterste nood het verplaatsen van bomen prioriteit moet krijgen boven kappen.

Bomen hebben net zoals mensen en dieren ook recht op verzorging. Een zieke boom mag niet zomaar automatisch ten dode worden opgeschreven.

Wat kan u doen?

Tot 10 juni uiterlijk kan u verzet aantekenen bij de gemeente Schaarbeek.

Stuur een beleefde schriftelijke klacht ter attentie van het college van Burgemeester en Schepenen van Schaarbeek, naar het e-mailadres oo@schaarbeek.be. Het kan ook via de gewone post, ter attentie van het college van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuis Schaarbeek, bureau 2.08, Dienst Stedenbouw en Leefmilieu, Colignonplein, 1030 Schaarbeek.

Wil jij ook een natuurbeleid met echt respect voor het leven? Sluit je aan bij DierAnimal.

#dieranimal #politiekepartij #belgie #dieren #mensen #bomen

Een eind aan de paardenkoetsen

De gekende titel “Bruges la morte”, naar de gelijknamige negentiendeëeuwse roman van Georges Rodenbach, kreeg in 2021 nog een wrange bijsmaak.

Dieronvriendelijke folklore

Het paard Tinka, 17 jaar oud, stierf zaterdag 27 mei 2021 In Brugge toen het een paardenkoets met toeristen doorheen de Brugse binnenstad trok. Iedereen, met de heer Wentein, voorzitter van de Vlaamse paardensportfederatie (!!!) op kop, toonde zich verwonderd: “Hoe kan dit nu ???”

De brandweer plaatste er gauw een tent omheen, om het dood gevallen paard te verbergen voor burgers en toeristen.

Zou het geen tijd zijn voor Brugge om de eenentwintigste eeuw echt binnen te stappen en die dieronvriendelijke folklore af te schaffen ? Geldt overigens ook voor onze hoofdstad Brussel.

Andere toeristische steden gaven al het voorbeeld, zoals Gent in 2020, Amsterdam en Rome.

Het goede voorbeeld

Waar wacht het Brugse stadbestuur op om die exploitatie van paarden eens en voor altijd stop te zetten? Onze drukke stedelijke agglomeraties zijn, evenmin als kermissen, geen geschikte omgeving voor paarden. Stress, een veel te harde ondergrond, uitlaatgassen, klaxons, lawaai, druk verkeer …

Wettelijk verbod

Overal ter wereld vindt men smoesjes uit om dieren buitengewoon hard te laten werken om geld te verdienen aan toeristen. Van New York over Barcelona via Santorini, de Egyptische piramiden of de toeristenvallen overal in Thailand: paarden, ezels, kamelen en olifanten zwoegen in miserabele omstandigheden hard onder het juk van (luie) toeristen. Soms tot ze er uitgeput bij neervallen.

En valt de toeristische industrie stil, dan worden de dieren vaak totaal aan hun lot overgelaten. Want ze “brengen niks meer op”.

Zo’n vaart loopt het misschien bij ons niet, maar onze steden zouden toch op zijn minst het goede voorbeeld mogen geven.

DierAnimal wil het gebruik en inzetten van dieren als attractie in de toerismesector wettelijk laten verbieden.

Wat kan u doen ?

Schrijf een beleefde e-mail naar het Brugse stadsbestuur, ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen, en vraag hen om de paardenkoetsen in de stad zo snel mogelijk af te schaffen.

Burgemeester Dirk De fauw: burgemeester@brugge.be

Schepen van toerisme Philip Pierins: schepen.pierins@brugge.be

Schepen van dierenwelzijn Matthijs Goderis: schepen.goderis@brugge.be

Sluit je aan bij onze beweging en word lid van DierAnimal.

#dieranimal #politiekepartij #dieren #mensen #planeet #stoppaardenkoetsen

Politieke partij en NGO

Parlementen

Een politieke partij voor dieren heeft een andere rol dan een NGO die actief is voor de dieren.

Een politieke partij streeft naar aanpassen van wetgeving en beïnvloeden van economische en politieke beslissingen door mee te doen aan verkiezingen om vertegenwoordigers in alle parlementen van dit land, én het Europees parlement te krijgen.

Acties

Een NGO voert straatacties, organiseert manifestaties en acties op de sociale media om mensen de ogen te openen voor een bepaalde maatschappelijke problematiek of diepe onrechtvaardigheid. Andere NGO’s zijn actief in het rechtstreeks en concreet helpen en ondersteunen van niet-menselijke en menselijke individuen op het terrein, daar waar de officiële instanties of privé ondernemingen schromelijk tekort schieten.

Concurrent

Door een politieke partij voor dieren worden de politici uitgedaagd op hun eigen domein. Want als NGO kan je gewoon genegeerd worden door politici. Dat blijkt vaak zo uit te pakken, wanneer de klassieke politici na een eerste toezegging vaak hun figuurlijke kat sturen naar afspraken met NGO’s. Het ligt totaal anders als een klassieke partij plots een concurrent ziet verschijnen op het eigen terrein, waar de inzet draait om zetelwinst en politieke vertegenwoordiging.

De politieke partij zorgt voor een coherent programma, werft leden en sympathisanten en bouwt stilaan ook lokale werking uit waarbij positieve actie, samenwerking, vorming en bewustzijnsevolutie een grote rol spelen. Een politieke partij kan ook de NGO’s openlijk bijtreden door aanwezig te zijn op hun manifestaties.

Brede golf

Ergens vormen de NGO’s en de politieke partijen die actief zijn voor de thema’s van dier, mens en planeet een steeds breder wordende maatschappelijke golf met vele koppen. Die brede golf waarvan de vele schakels elk hun eigen steen bijdragen op weg naar een wereld zonder uitbuiting en nodeloos lijden van dier, mens en planeet heeft er alle baat bij wanneer ze onderling zo goed mogelijk samen werken en daarbij elkaars eigenheid respecteren.

Onbaatzuchtig

En dat laatste is de dagelijkse realiteit van vele van onze partijkaders, leden en sympathisanten. Zij verdelen vaak hun vrije tijd en energie tussen politiek werk én werk voor een NGO.

Wij kunnen al deze onbaatzuchtige individuen niet genoeg danken voor de steun die ze aan de politieke werking van DierAnimal en aan de NGO’s geven, elke dag opnieuw.

Wat kan jij doen?

Sluit aan en bij DierAnimal en word actief in jouw regio.

Sluit aan bij een NGO die een positief verschil maakt voor dier, mens en planeet met concrete initiatieven.

#dieranimal #politiekepartij #animalpolitics #belgie #europa #dieren #mensen #planeet

CREDITS FOTO: Leuven, Werelddag van de proefdieren, 24/04/2021. Manifestatie voor de Katholieke Universiteit Leuven. Met veel dank aan Jilke Tielemans @jilketielemans

We gaan vooruit

In verbinding

Hoewel wij een Belgische politieke partij zijn, is het zeer belangrijk de reflex aan te nemen om verder te kijken, om ons heen te kijken. Wij handelen in samenhang met de landen om ons heen. Overal zijn er zorgzame mensen die zich net als wij politiek inzetten voor de rechten en levensomstandigheden van de dieren dieren.

Om efficiënt vooruit te gaan moet worden voortgebouwd op bestaande kennis en ervaring, waarbij niet noodzakelijkerwijs alles moet worden uitgevonden als elders reeds goede praktijken en voorbeelden bestaan.

Bovendien kijken politici van de klassieke partijen vaak niet verder dan hun eigen neus lang is.

Laten we bijvoorbeeld eens een blik werpen op Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Enorme doorbraken

Goed nieuws voor dieren in de vee-industrie in Nederland en het Verenigd Koninkrijk! Lees er alles over en kijk hoe de Nederlandse volksvertegenwoordigster Esther Ouwehand ‘grote stappen naar een einde aan de veehouderij!’ viert – met ondertitels in 13 talen.

Volg de link:

https://www.partyfortheanimals.com/nl/historic-breakthroughs-in-legal-protection-of-animals-in-the-netherlands-and-united-kingdom

Wat valt er te vieren?

 • Gedaan met knippen van biggenstaarten, bescherming tegen stalbranden & meer in Nederland;
 • Een verbod op de uitvoer van levende dieren & erkenning van dieren als “wezens met gevoel” en meer in het VK.
 • Allemaal vastgelegd in de wet dankzij Partij voor de Dieren, Animal Welfare Party en alle anderen die zich al jaren inzetten om dit voor elkaar te krijgen.

Wat kan jij doen?

Wil je ook helpen de wereld te veranderen door betere wetten?
Sluit je aan bij onze beweging: https://www.partyfortheanimals.com/international-movement
Kies de zijde van DierAnimal in België.

Woon je in een land zonder partij voor dierenbelangen ? Richt er zelf één op !
#dieranimal #animalpolitics #teamplanet

Red de oceanen

Wist u dat de zuurstof in drie van elke vijf ademhalingen, afkomstig is van de zeeën en oceanen ?

Woonplaats van dieren

Door het plankton in de oceaan is die enorme watermassa verantwoordelijk voor meer zuurstofproductie en CO2 fixatie dan alle bossen en wouden van de wereld samen.

Zeeën en oceanen zijn de woonplaats van ontelbare dieren, van piepkleine poliepen tot dolfijnen en reusachtige walvissen.

Een onmisbare schakel

De toestand van de oceanen is kritiek. Ze zijn vervuild met plastics, en de visbestanden zijn dramatisch verminderd door overbevissing. Tienduizenden dolfijnen, haaien, zeeschildpadden en andere zeedieren sterven omdat ze verstrikt raken in visnetten en verdrinken.

Zeeën en oceanen zijn een onmisbare schakel in het weefsel van leven op deze planeet.

Onze standpunten

 • DierAnimal wil dat de regering werk maakt van het beschermen van de zeeën en oceanen.
 • DierAnimal verzet zich tegen diepzeemijnbouw, waar ook Belgische bedrijven (*), zich schuldig aan maken.
 • DierAnimal wil grootschalige industriële visserij met sleepnetten en destructieve visserijtechnieken zoals pulsvisserij onmiddellijk laten verbieden.
 • DierAnimal keurt het destructieve Europese visserijbeleid af.
 • DierAnimal wil dat wordt ingezet op een snelle overgang naar een veralgemeend plantaardig eetpatroon.

Wat kan u doen?

Schrap vis uit je menu, en beter nog: go vegan.

Bekijk de documentaire SeaSpiracy op Netflix samen met vrienden en familie.

Sluit je aan bij de snel groeiende internationale beweging van dierenpartijen die de afbraak van de zeeën en oceanen een halt wil toeroepen.

(*) Het Belgische bedrijf GSR (Global Sea Mineral Resources) doet tests met een onderzeese graafmachine van 25 to. Dit gebeurt in het kader van een diepzee mijnbouwproject in de Stille Oceaan. In totaal een half miljoen vierkante kilometer zeebodem en alle levende wezens die daar hun habitat hebben, worden bedreigd met vernieling.

Bron: Greenpeace, mei 2021.

#dieranimal #politiekepartij #belgie #zee #oceaan #stopindustrielevisserij #stopdiepzeemijnbouw #govegan #animalpolitics