Een eind aan de paardenkoetsen

De gekende titel “Bruges la morte”, naar de gelijknamige negentiendeëeuwse roman van Georges Rodenbach, kreeg in 2021 nog een wrange bijsmaak.

Dieronvriendelijke folklore

Het paard Tinka, 17 jaar oud, stierf zaterdag 27 mei 2021 In Brugge toen het een paardenkoets met toeristen doorheen de Brugse binnenstad trok. Iedereen, met de heer Wentein, voorzitter van de Vlaamse paardensportfederatie (!!!) op kop, toonde zich verwonderd: “Hoe kan dit nu ???”

De brandweer plaatste er gauw een tent omheen, om het dood gevallen paard te verbergen voor burgers en toeristen.

Zou het geen tijd zijn voor Brugge om de eenentwintigste eeuw echt binnen te stappen en die dieronvriendelijke folklore af te schaffen ? Geldt overigens ook voor onze hoofdstad Brussel.

Andere toeristische steden gaven al het voorbeeld, zoals Gent in 2020, Amsterdam en Rome.

Het goede voorbeeld

Waar wacht het Brugse stadbestuur op om die exploitatie van paarden eens en voor altijd stop te zetten? Onze drukke stedelijke agglomeraties zijn, evenmin als kermissen, geen geschikte omgeving voor paarden. Stress, een veel te harde ondergrond, uitlaatgassen, klaxons, lawaai, druk verkeer …

Wettelijk verbod

Overal ter wereld vindt men smoesjes uit om dieren buitengewoon hard te laten werken om geld te verdienen aan toeristen. Van New York over Barcelona via Santorini, de Egyptische piramiden of de toeristenvallen overal in Thailand: paarden, ezels, kamelen en olifanten zwoegen in miserabele omstandigheden hard onder het juk van (luie) toeristen. Soms tot ze er uitgeput bij neervallen.

En valt de toeristische industrie stil, dan worden de dieren vaak totaal aan hun lot overgelaten. Want ze “brengen niks meer op”.

Zo’n vaart loopt het misschien bij ons niet, maar onze steden zouden toch op zijn minst het goede voorbeeld mogen geven.

DierAnimal wil het gebruik en inzetten van dieren als attractie in de toerismesector wettelijk laten verbieden.

Wat kan u doen ?

Schrijf een beleefde e-mail naar het Brugse stadsbestuur, ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen, en vraag hen om de paardenkoetsen in de stad zo snel mogelijk af te schaffen.

Burgemeester Dirk De fauw: burgemeester@brugge.be

Schepen van toerisme Philip Pierins: schepen.pierins@brugge.be

Schepen van dierenwelzijn Matthijs Goderis: schepen.goderis@brugge.be

Sluit je aan bij onze beweging en word lid van DierAnimal.

#dieranimal #politiekepartij #dieren #mensen #planeet #stoppaardenkoetsen

Politieke partij en NGO

Parlementen

Een politieke partij voor dieren heeft een andere rol dan een NGO die actief is voor de dieren.

Een politieke partij streeft naar aanpassen van wetgeving en beïnvloeden van economische en politieke beslissingen door mee te doen aan verkiezingen om vertegenwoordigers in alle parlementen van dit land, én het Europees parlement te krijgen.

Acties

Een NGO voert straatacties, organiseert manifestaties en acties op de sociale media om mensen de ogen te openen voor een bepaalde maatschappelijke problematiek of diepe onrechtvaardigheid. Andere NGO’s zijn actief in het rechtstreeks en concreet helpen en ondersteunen van niet-menselijke en menselijke individuen op het terrein, daar waar de officiële instanties of privé ondernemingen schromelijk tekort schieten.

Concurrent

Door een politieke partij voor dieren worden de politici uitgedaagd op hun eigen domein. Want als NGO kan je gewoon genegeerd worden door politici. Dat blijkt vaak zo uit te pakken, wanneer de klassieke politici na een eerste toezegging vaak hun figuurlijke kat sturen naar afspraken met NGO’s. Het ligt totaal anders als een klassieke partij plots een concurrent ziet verschijnen op het eigen terrein, waar de inzet draait om zetelwinst en politieke vertegenwoordiging.

De politieke partij zorgt voor een coherent programma, werft leden en sympathisanten en bouwt stilaan ook lokale werking uit waarbij positieve actie, samenwerking, vorming en bewustzijnsevolutie een grote rol spelen. Een politieke partij kan ook de NGO’s openlijk bijtreden door aanwezig te zijn op hun manifestaties.

Brede golf

Ergens vormen de NGO’s en de politieke partijen die actief zijn voor de thema’s van dier, mens en planeet een steeds breder wordende maatschappelijke golf met vele koppen. Die brede golf waarvan de vele schakels elk hun eigen steen bijdragen op weg naar een wereld zonder uitbuiting en nodeloos lijden van dier, mens en planeet heeft er alle baat bij wanneer ze onderling zo goed mogelijk samen werken en daarbij elkaars eigenheid respecteren.

Onbaatzuchtig

En dat laatste is de dagelijkse realiteit van vele van onze partijkaders, leden en sympathisanten. Zij verdelen vaak hun vrije tijd en energie tussen politiek werk én werk voor een NGO.

Wij kunnen al deze onbaatzuchtige individuen niet genoeg danken voor de steun die ze aan de politieke werking van DierAnimal en aan de NGO’s geven, elke dag opnieuw.

Wat kan jij doen?

Sluit aan en bij DierAnimal en word actief in jouw regio.

Sluit aan bij een NGO die een positief verschil maakt voor dier, mens en planeet met concrete initiatieven.

#dieranimal #politiekepartij #animalpolitics #belgie #europa #dieren #mensen #planeet

CREDITS FOTO: Leuven, Werelddag van de proefdieren, 24/04/2021. Manifestatie voor de Katholieke Universiteit Leuven. Met veel dank aan Jilke Tielemans @jilketielemans

We gaan vooruit

In verbinding

Hoewel wij een Belgische politieke partij zijn, is het zeer belangrijk de reflex aan te nemen om verder te kijken, om ons heen te kijken. Wij handelen in samenhang met de landen om ons heen. Overal zijn er zorgzame mensen die zich net als wij politiek inzetten voor de rechten en levensomstandigheden van de dieren dieren.

Om efficiënt vooruit te gaan moet worden voortgebouwd op bestaande kennis en ervaring, waarbij niet noodzakelijkerwijs alles moet worden uitgevonden als elders reeds goede praktijken en voorbeelden bestaan.

Bovendien kijken politici van de klassieke partijen vaak niet verder dan hun eigen neus lang is.

Laten we bijvoorbeeld eens een blik werpen op Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Enorme doorbraken

Goed nieuws voor dieren in de vee-industrie in Nederland en het Verenigd Koninkrijk! Lees er alles over en kijk hoe de Nederlandse volksvertegenwoordigster Esther Ouwehand ‘grote stappen naar een einde aan de veehouderij!’ viert – met ondertitels in 13 talen.

Volg de link:

https://www.partyfortheanimals.com/nl/historic-breakthroughs-in-legal-protection-of-animals-in-the-netherlands-and-united-kingdom

Wat valt er te vieren?

  • Gedaan met knippen van biggenstaarten, bescherming tegen stalbranden & meer in Nederland;
  • Een verbod op de uitvoer van levende dieren & erkenning van dieren als “wezens met gevoel” en meer in het VK.
  • Allemaal vastgelegd in de wet dankzij Partij voor de Dieren, Animal Welfare Party en alle anderen die zich al jaren inzetten om dit voor elkaar te krijgen.

Wat kan jij doen?

Wil je ook helpen de wereld te veranderen door betere wetten?
Sluit je aan bij onze beweging: https://www.partyfortheanimals.com/international-movement
Kies de zijde van DierAnimal in België.

Woon je in een land zonder partij voor dierenbelangen ? Richt er zelf één op !
#dieranimal #animalpolitics #teamplanet

Red de oceanen

Wist u dat de zuurstof in drie van elke vijf ademhalingen, afkomstig is van de zeeën en oceanen ?

Woonplaats van dieren

Door het plankton in de oceaan is die enorme watermassa verantwoordelijk voor meer zuurstofproductie en CO2 fixatie dan alle bossen en wouden van de wereld samen.

Zeeën en oceanen zijn de woonplaats van ontelbare dieren, van piepkleine poliepen tot dolfijnen en reusachtige walvissen.

Een onmisbare schakel

De toestand van de oceanen is kritiek. Ze zijn vervuild met plastics, en de visbestanden zijn dramatisch verminderd door overbevissing. Tienduizenden dolfijnen, haaien, zeeschildpadden en andere zeedieren sterven omdat ze verstrikt raken in visnetten en verdrinken.

Zeeën en oceanen zijn een onmisbare schakel in het weefsel van leven op deze planeet.

Onze standpunten

  • DierAnimal wil dat de regering werk maakt van het beschermen van de zeeën en oceanen.
  • DierAnimal verzet zich tegen diepzeemijnbouw, waar ook Belgische bedrijven (*), zich schuldig aan maken.
  • DierAnimal wil grootschalige industriële visserij met sleepnetten en destructieve visserijtechnieken zoals pulsvisserij onmiddellijk laten verbieden.
  • DierAnimal keurt het destructieve Europese visserijbeleid af.
  • DierAnimal wil dat wordt ingezet op een snelle overgang naar een veralgemeend plantaardig eetpatroon.

Wat kan u doen?

Schrap vis uit je menu, en beter nog: go vegan.

Bekijk de documentaire SeaSpiracy op Netflix samen met vrienden en familie.

Sluit je aan bij de snel groeiende internationale beweging van dierenpartijen die de afbraak van de zeeën en oceanen een halt wil toeroepen.

(*) Het Belgische bedrijf GSR (Global Sea Mineral Resources) doet tests met een onderzeese graafmachine van 25 to. Dit gebeurt in het kader van een diepzee mijnbouwproject in de Stille Oceaan. In totaal een half miljoen vierkante kilometer zeebodem en alle levende wezens die daar hun habitat hebben, worden bedreigd met vernieling.

Bron: Greenpeace, mei 2021.

#dieranimal #politiekepartij #belgie #zee #oceaan #stopindustrielevisserij #stopdiepzeemijnbouw #govegan #animalpolitics

Leve de verschillen

Aanvaarden en integreren

Vandaag, 17 mei, is het: #IDAHOT Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie, Transfobie en Interseksefobie.

DierAnimal is voor volledige acceptatie en integratie van genderverschillen en gekant tegen alle discriminatie en daden van geweld tegen mensen uit de LGBTQI+ gemeenschap.

Zelfvertrouwen

Hieronder een mooie tekst om iedereen die worstelt met de plaats van hun identiteit in deze wereld een hart onder de riem te steken:

“Gebruik je verschillen om duidelijker voor je waarden op te komen en naar die waarden te leven. Gebruik ze als stevige bouwstenen voor je steeds groter wordende zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen is je fundamentele geboorterecht.

Dat wat je niet vernietigt, draagt het geschenk in zich om je nog sterker te maken.

Weet dat je essentie niet vernietigd kan worden.

Word een zelfverzekerde en onbevreesde krijger terwijl je je bestaan vormgeeft.

Geloof in jezelf en omarm vooral die delen van jezelf die in het hier en nu het meest ongemakkelijk of controversieel zijn. Ze zijn er om je een belangrijke les te leren en je de weg te wijzen.

Het omarmen van je eigen innerlijke diversiteit is de essentiële voorwaarde om de verschillen van andere levensvormen in vrijheid te kunnen omarmen.”

#dieranimal #politiekepartij #diversiteit #IDAHOT #mensen #dieren #planeet

Mensen of dieren ?

Volgorde

De ondertitel van ons partijlogo heet officieel: “voor dier, mens en planeet”. Bij de discussies over het vastleggen ervan, debatteerde men of het wenselijk was om in dat rijtje dier, dan wel mens als eerste te vermelden. Sommigen vonden dat mens toch als eerste vermeld moest worden. Men dacht dat een te duidelijke focus op dieren een te kleine basis was om voldoende mensen te winnen voor onze programmapunten.

Belangrijker

Wij dierenpolitici van DierAnimal vinden, net als de meeste dierenactivisten en vegans dieren niet belangrijker dan mensen.

We zetten ons in omdat we dieren belangrijker vinden dan bijvoorbeeld:

– een sandwich

– een paar schoenen

– een lipstick

– een winterjas

– een geasfalteerde parking voor 1.500 auto’s

Dat strijkt uiteraard tegen de haren van wat in onze maatschappij algemeen gedacht, verwacht en gedaan wordt.

Levend systeem

Het is geen kwestie van het één of het ander. We kunnen samen vanaf vandaag, door onze duidelijke dagelijkse keuzes, samen werken om het leed van dieren én mensen gelijktijdig uit de wereld te helpen.

Alles op deze planeet is intiem met elkaar verbonden tot één levend, organisch systeem. We hebben er baat bij om ons mensen als onderdeel van dat geheel te zien, en niet als een soort afgescheiden soort met een vals superioriteitsgeloof die de hele planeet platwalst.

Bij elke politieke beslissing dient het groter belang van het geheel steeds het uitgangspunt te zijn.

Het hele verhaal

Uiteindelijk werd voor de slogan gekozen voor de volgorde “dier, mens en planeet”, gewoon als gevolg van alfabetische rangschikking. Met als uitgangspunt, dat alle drie evenveel gewicht dragen.

Het is meegenomen dat daarbij het dier als eerste is komen te staan, omdat we in ons engagement zijn uitgegaan van onze diepe empathie met het lot van de dieren en de uitzonderlijk belabberde status en rechtsbescherming van de dieren in ons huidig systeem van rechten en wetten. In de onderdrukking en uitbuiting van de dieren zit het hele verhaal vervat van het falen van het bestaande politieke en economische systeem.

Zit daar voor jou muziek in?

Sluit je aan bij DierAnimal en daarmee bij de steeds groeiende internationale politieke beweging voor dieren, mensen én de planeet.

#dieranimal #politiekepartij #dierenpolitiek #belgie #animalpolitics

Red de egels

Bedreigd met uitsterven

Verschillende dierenartsenkabinetten overal in het land slaan alarm. Ze worden overspoeld met gewonde egels, vaak ten dode opgeschreven. Diepe wonden, amputaties, gangreen en andere letsels doordat egels worden overreden en ernstig gewond door … robotgrasmaaiers!

Is het “comfort” van een robotgrasmaaier deze slachting waard ?

De egel is in België een bedreigde diersoort.

Het heeft veel weg van een stille ecocide !

Deze machines zijn een bedreiging voor de biodiversiteit.

Wij vinden dat er dringende maatregelen nodig zijn om deze diersoort te beschermen.

Maatregelen

De fabricanten moeten deze apparaten uitrusten met detectiesystemen om ongelukken met dieren te voorkomen, ofwel uit de handel nemen.

Er dient zo snel mogelijk een verbod komen op het gebruik van robotmaaiers ‘s nachts. Veel van de diersoorten die gewond raken of omkomen door grasmaaiers, zoals de egel, zijn vooral ‘s nachts actief. Die maatregel uitrollen over het hele land is een minimum.

Waar zijn de ministers van Dierenwelzijn ?

Wat kan jij doen ?

Een kort en “proper” gazon is sowieso geen goeie keuze voor biodiversiteit.

Beperk de oppervlakte van je gazon(s).

Maai niet gedurende de maanden waarop veel dieren actief zijn en zich voortplanten (van mei tot eind augustus).

Maak ruim plaats voor verwilderde plekken in je tuin, waar de natuur haar gang kan gaan.

En maai je toch: maak er een bewuste, aandachtsvolle activiteit van om ongelukken te voorkomen, in plaats van een hersenloze machine dood en verderf te laten zaaien in je tuin.

Sluit je aan bij DierAnimal en de groeiende politieke beweging die naast mensen ook dieren en natuur evenwaardig wil laten doorwegen in politieke beslissingen.

#dieranimal #politiekepartij #biodiversiteit #egels #verwildering #maaimeiniet

Voor respectvol samenleven

Netwerk van habitats

DierAnimal roept alle Belgische gemeenten op om hun terreinen uit de handen van de jachtlobby te houden en zo een groot netwerk van natuurlijke habitats te creëren waar mens en dier met wederzijds respect naast elkaar kunnen leven.

Twee voorbeelden :

Diest kiest en verliest.

De stad Diest, die het label van “diervriendelijke gemeente” draagt, heeft beslist om alle gemeentelijke domeinen open te stellen voor de jacht en in dat opzicht de terreinen voor een belachelijke som geld te verhuren aan de jagers.

Onaanvaardbaar ! Het stadsbestuur houdt alleen rekening met vage en twijfelachtige klachten over “schade” en “overlast” door dieren. In plaats van te investeren in echte maatregelen die geweldloos samenleven van dier en mens bevorderen.

Veel van de “schadeclaims” zijn ingegeven vanuit een overdreven neiging om alles “proper” en verstard te houden, en de realiteit enkel in financiële termen te bekijken.

Zullen we het eens hebben over schade door mensen aan natuurlijke habitats wereldwijd, die nooit “becijferd” wordt ?

Het kan anders !

Sint-Katelijne-Waver bezint en wint !

De gemeente Sint-Katelijne-Waver heeft het juiste voorbeeld gegeven door juist alle gemeentelijke domeinen uit de kaart met de jachtgebieden te schrappen omwille van overlast door de jagers en welzijn voor de omwonenden. Bravo !

Nepdiervriendelijkheid

Terug naar het geval Diest. Op de vraag van een gemeenteraadslid of de stad Diest dan nog wel het kwaliteitslabel “diervriendelijke gemeente” kan blijven dragen, antwoordde de bestaande schepen van dierenwelzijn, Pascale Vanaudenhove (liberale lijst Open Diest) dat er geen vuiltje aan de lucht is, omdat “er in de definitie van diervriendelijke gemeente immers niets wordt vermeld over jacht of jachtbeheer.”

Het bestaande kwaliteitslabel “diervriendelijke gemeente” is dus compleet waardeloos, want er staat niets in vermeld over jagen. Er zijn dus enorme lacunes. Zoals veel andere kwaliteitslabels is het enkel een rookgordijn en houden bepaalde lobbygroepen verwerpelijke dieronvriendelijke praktijken in stand, gedekt door een kwaliteitslabel dat een lege doos is.

Betere wetten

De schepen voor dierenwelzijn zou juist een stap verder kunnen gaan, maar steekt de kop in het zand, omdat “het klopt volgens het boekje”.

Daar knelt inderdaad het schoentje.

Wat in de boekjes staat, klopt niet. De boekjes moeten herschreven worden en de wetten veranderd.

Wij kijken doorheen de schone schijn.

Jagers moeten met hun poten uit gemeentelijke domeinen wegblijven.

Dieren afschieten is nooit een optie.

Dieren hebben in een klein, dichtbevolkt land als België meer dan ooit recht op ruimte.

De planeet en de leefruimte is niet van mensen alleen.

Geloof jij daar ook in ?

Sluit je aan bij DierAnimal en de immer groeiende internationale beweging van dierenpartijen die van een totaal ander uitgangspunt uitgaat, waar mens, dier en planeet als gelijkwaardige partners dienen te worden beschouwd.

#dieranimal #politiekepartij #belgie #dieren #mensen #planeet #stopdejacht

Niet normaal

VOLLEDIGE STRUCTURELE FINANCIERING VOOR HARDWERKENDE VZW’S EN VRIJWILLIGERS OP HET TERREIN

Vind jij het normaal dat de hele last van het opvangen en verzorgen van ongesteriliseerde zwerfkatten helemaal wordt gedragen door VZW’s en vrijwilligers die daarvoor niet worden betaald ?

Wij alvast niet. Wat een ongelofelijk onrechtvaardige situatie.

Zwerfkatten en hun overlast zijn een gevolg van menselijke nalatigheid en daar moet de menselijke gemeenschap nu eenmaal voor opdraaien. Dat is idem dito voor andere overlast. Dat moet met publiek geld gebeuren. Structureel.

Concrete actie

En niet alleen met kruimels. Vandaag betalen sommige gemeenten alleen de kosten voor sterilisatie van de weggevangen katten. Maar niet voor andere medische zorg, chippen, opvang, huisvesting, voeding en al helemaal niet voor de bezoldiging van de goede zielen die daar al hun tijd en energie in steken, soms 18 u per dag, 7 dagen op 7.

In plaats van een overmaat aan luie bureaucraten of nepverantwoordelijken voor dierenwelzijn willen we de mensen op het terrein die de mouwen opstropen structureel gefinancierd en gehonoreerd krijgen. Geen holle façades, maar concrete actie op het terrein.

Wil jij dat ook?

Schaar je achter ons programma.

Sluit je aan bij DierAnimal. Laten we voor de volgende verkiezingen een doorbraak forceren.

#dieranimal #politiekepartij #belgie #dieren #mensen #planeet

Een dier is geen cadeautje

Verder gaan dan goede intenties alleen

Wij zien en erkennen dat binnen bepaalde Brusselse gemeenten eerste stappen worden gezet om iets van een zwerfkattenbeleid uit te bouwen.

Een voorbeeld is de Brusselse gemeente Schaarbeek, waar in bepaalde volkswijken de overlast qua achtergelaten katten werkelijk de pan uitswingt.

Met vast en zeker goed bedoelde affichecampagnes probeert de gemeente te werken aan sensibilisering van de bevolking.

Toch riskeren bepaalde boodschappen door een verkeerd uitgangspunt de bal mis te slaan. Dat is niet in het belang van de moeilijke en vaak catastrofale situatie op het terrein waar de dieren, burgers, dierenartsen en betrokken VZW’s dagdagelijks mee worden geconfronteerd.

Een recente affichecampagne suggereert immers, dat een dier als cadeau kan worden geschonken, mits men vooraf wat nadenkt. Totaal fout als vertrekpunt. Het houdt geen rekening met de belangen van het dier, enkel met het comfort en de belangen van mensen.

Een dier mag gewoonweg niet worden beschouwd als een voorwerp dat als geschenk kan worden gegeven.

Wij schreven dan ook een brief naar de betrokken verantwoordelijke voor dierenwelzijn bij de gemeente Schaarbeek, om onze visie te delen en haar aan te zetten tot bijsturen van deze campagne door de affiche in kwestie weg te halen.

Lees de volledige versie van de vermelde brief in de laatste post op onze website.

Wat kan jij doen?

– Huisdieren zijn geen cadeau’s zoals een bos bloemen.

– Een huisdier heb je voor je leven, dat is geen lichtzinnige gril. Draag dat uit in je omgeving.

Sluit je aan bij DierAnimal. Voor een betere wettelijke bescherming van de belangen van dieren en een performanter beleid in elke gemeente.

Dit voorbeeld toont nog maar eens dat een dierenpartij wel degelijk een reële toegevoegde waarde kan bieden, dankzij haar niet-speciesistische kijk op de realiteit.

#dieranimal #politiekepartij #dieren #mensen #planeet #zwerfkatten

Volledige tekst van de brief naar de gemeente

(De originele brief in het Frans staat ook op onze website. Hieronder de vertaling in het Nederlands. De betreffende verantwoordelijke dierenwelzijn is immers franstalig.)

Aan het gemeentebestuur van Schaarbeek

Colignonplein

1030 Schaarbeek

Schaarbeek, 26 april 2021

Ter attentie van mevrouw Déborah Lorenzino
Verantwoordelijke dierenwelzijn

Betreft: Bewustwordingscampagne Dieren als cadeau

Bijlage: Foto van de affiche van de campagne

Beste mevrouw Lorenzino,

Wij hebben onlangs kennis genomen van een bewustmakingscampagne die tot doel heeft de burgers van onze gemeente twee keer te doen nadenken alvorens een dier als geschenk aan te bieden.
Deze poster is onder andere verspreid onder dierenartsen. Sommigen hebben de boodschap in hun wachtzaal opgehangen of buiten aan de straatkant.

Wij twijfelen niet aan uw goede bedoeling in dit opzicht. Maar de campagne is ontoereikend en vertrekt volgens ons vanuit een totaal verkeerd uitgangspunt.

Een dier is geen consumptiegoed. Een dier mag niet als geschenk gegeven worden. In uw tekst wordt mensen de mogelijkheid geboden een dier cadeau te doen met de eenvoudige voorwaarde dat zij er eerst twee keer over nadenken.

Wij zijn echter nooit zeker van de bereidheid of het vermogen van de mensen die het dier ontvangen – vaak minderjarigen – om naar behoren in te staan voor de verzorging en de behoeften van het dier. Een dier cadeau doen kan niet als een geldige optie worden voorgesteld. Als u dat doet, zet u de deur open voor de handel in dieren en riskeert u bovendien de illegale handel en smokkel van goedkope en ongezonde dieren uit Oostbloklanden te stimuleren met als gevolg nog meer achterlatingen van dieren in bepaalde wijken van onze gemeente. De dieren, de burgers, de dierenartsen en de vzw’s die zich dagelijks inzetten op straat om in de steek gelaten dieren te redden en te helpen, lijden onder de gevolgen. Dit is volledig tegengesteld en in strijd met uw bedoelingen, lijkt het ons.

Als DierAnimal, de eerste Belgische partij voor dieren, geloven wij dat het dier een individu is, een voelend wezen dat niet als een materieel goed kan worden beschouwd. Men moet de mensen doen inzien dat een dier niet tot een geschenk kan worden herleid. Wij verzoeken u dan ook uw huiswerk als gemeentelijk ambtenaar voor dierenwelzijn, die voor onze verkozen politieke mandatarissen werkt, af te maken en deze poster te verwijderen uit de campagne.

Met vriendelijke groet

Peter Verhaegen
voor DierAnimal
gemeenten Schaarbeek en Evere