Ontoelaatbaar

ONTOELAATBAAR DAT MET DIEREN GEEN REKENING WORDT GEHOUDEN!

Ook dieren hebben recht op redding!

In de week van 12 juli 2021regende het als dagenlang, hevig en onafgebroken.

In de oostelijke delen van ons land was de situatie catastrofaal.

Grote delen van de provincies Luik en Limburg stonden blank. In steden als Chaudfontaine, Pepinster en Spa stond het water metershoog en dreigden huizen in te storten.

Zonder uitzondering

De reddingswerkers konden de situatie amper de baas.

De menselijke ellende was groot.

We kregen veel meldingen dat huisdieren aan hun lot werden overgelaten omdat sommige reddingswerkers geen rekening met hen hielden.

En ook wilde dieren en landbouwdieren, zoals de koe die door het wassende water werd meegesleurd en in het centrum van Luik terechtkwam, kwamen in gevaar!

Hoeveel dieren zaten opgesloten in stallen en dreigden te verdrinken?

Met alle begrip voor de moeilijkheden waarmee reddingswerkers te kampen hebben: wij eisen dat mensen die worden geëvacueerd ook hun huisdieren mogen meenemen, zonder uitzondering!

Het zijn gezinsleden!

En we eisen ook dat hulp geboden wordt aan landbouwdieren en wilde dieren die in nood zijn door de wateroverlast.

Als dieren worden achtergelaten met drogredenen dat dat “er geen plaats is” of “alleen mensen mogen worden gered”, dan beleven we in België een schandaal van jewelste.

Wat kan jij doen?

Dank aan alle helden en heldinnen die zich hard hebben ingezet om mensen én dieren te redden uit de wateroverlast !

Wil jij ook dat met dieren wordt rekening gehouden bij nationale en regionale evacuatie- en noodplannen?

Sluit je aan bij de groeiende beweging van dierenpartijen die een rechtvaardige behandeling van dieren en van de planeet wil ! Sluit aan bij DierAnimal en #teamplanet !

#dieranimal #stopsoortisme #endspeciesism #politiekepartij #belgie #animalpolitics

Betrek dieren in noodplannen

Je zou ook interesse kunnen hebben in