Hartverwarmend

“De onderliggende ramp is, dat we geen regering hebben die opstaat en zegt: Dit is, hoe klimaatverandering eruitziet als we niet ernstig werk maken van de voornemens om de klimaatopwarming binnen de perken te houden.”

Het is hartverwarmend om te zien, hoe brandweer, hulpdiensten en individuen niet alleen mensen bijstaan, maar ook grote inspanningen doen om de dieren te redden uit de watersnood.

Extreem weer zoals dit doet zich echter hoe langer hoe vaker voor, in verschillende vormen op verschillende plaatsen ter wereld.

Maatregelen

We hebben nood aan politici die de ernst van de klimaatdreiging inzien en resoluut de maatregelen nemen om de broeikasgassenuitstoot reëel te verlagen.

Maatregelen zoals onder andere deze:

– het afschaffen van de intensieve veehouderij en de drastische verkleining van de veestapel

– omschakelen van de landbouw naar een plantaardige landbouw die met de natuur samenwerkt in plaats van tegen de natuur

– afbouwen van het gebruik van en onmiddellijke stop van de subsidies voor fossiele brandstoffen

– terugdringen van de luchtvaart binnen Europa met voorrang voor lange afstandsverkeer per spoor

– uitbouwen van een performant openbaar vervoer en een terugdringen van het overdreven individueel autoverkeer

– duurzame consumptie en circulaire economie waar alle afval grondstof wordt

Dweilen bij een open kraan

Wat we kunnen missen als de pest zijn politici die onder de spotlights van internationale en Europese conferenties met een beate glimlach beloftes maken en vervolgens eens ze thuis zijn uitrekenen hoe ze zich het makkelijkst aan de reële engagementen kunnen onttrekken ten voordele van business as usual.

Vind jij dat ook? Dan is DierAnimal iets voor jou.

Aarzel geen moment en sluit je aan bij de internationale beweging van dierenpartijen die vinden dat voorkomen beter is dan kiezen voor dweilen met de kraan open.

Word vandaag nog lid van DierAnimal.

#dieranimal #politiekepartij #belgie #dieren #planeet #mensen #klimaat #animalpolitics

(Foto: Gemeente Trooz)

De ramp die een andere verbergt

Je zou ook interesse kunnen hebben in