Runderen op een schip - Des bovins sur un navire

Maart 2021: Dit mag zich dan afspelen op de Middellandse Zee, alle Europese landen, inclusief ons land, hebben bloed aan hun vingers. Alle Europese landen die export en doorvoer van levende dieren naar derde landen buiten de EU toelaten, dragen verantwoordelijkheid.

Oproep tot actie

Al drie maanden lang zitten 1700 runderen op het vrachtschip Elbeik in de Middellandse Zee zonder dat ook maar één dierenarts aan boord is gegaan om hun toestand te checken. Nergens mogen ze van boord. Er is een vermoeden dat een deel van de dieren ziek zou zijn. Volgens welingelichte bronnen zijn er minstens vijftig dieren aan boord gestorven en daar nog steeds aanwezig.

Dit is de zoveelste Europese schande wat betreft dierenwelzijn.

Alle Europese lidstaten en hun regeringsleiders kunnen ook druk zetten op de Europese instellingen, om dit soort transporten voor eens en voor altijd te verbieden. Dus daar kunnen onze eerste minister en alle Belgische Europarlementsleden zeker ook actie ondernemen.

Open brief

In een gezamenlijke actie met onze zusterpartijen uit de andere Europese landen hebben wij een open brief gestuurd naar alle Belgische Europarlementsleden en eerste minister Alexander De Croo met de vraag om openlijk standpunt in te nemen tegen deze gang van zaken. Wij vragen hen om actief een toekomstig verbod op lange afstandstransporten voor levende dieren na te streven.

Lees de volledige tekst van onze brief onderaan dit artikel.

Wat kan jij doen?

Je kan de steeds groeiende internationale beweging van dierenpartijen versterken door je aan te sluiten bij DierAnimal. En dat kan al vanaf de prijs van één pintje of koffie per maand.

#dieranimal #politiekepartij #dieren #mensen #planeet #stoplangeafstandstransporten

Volledige tekst van de open brief naar alle Belgische europarlementsleden:

OPEN BRIEF OM DE 1700 RUNDEREN OP DE ELBEIK BIJ TE STAAN

Brussel, 15 maart 2021


Aan: de Belgische europarlementsleden

(we stuurden ook een brief aan de Heer Eerste Minister Alexander De Croo)

Betreft : Dierenmishandeling op schip Elbeik – Lange afstandstransporten van levende dieren

Geacht europarlementslid,

Met deze brief dringt DierAnimal er samen met haar Europese zusterpartijen er bij u op aan u openlijk te verzetten tegen de schending van alle vijf vrijheden van dierenwelzijn op het schip Elbeik.

De 1700 runderen van de Elbeik zijn nu al bijna drie maanden op de Middellandse Zee.

Het schip is half december uit Spanje vertrokken, maar het is door veel landen de toegang geweigerd vanwege de mogelijke uitbraak van een runderziekte aan boord.

De dieren beleven al maandenlang een onnoemelijke tragedie en lijden door honger, dorst, ziekte en angst in een overbevolkte, smerige, lawaaierige en extreem warme omgeving.

Volgens welingelichte bronnen zijn al minstens 50 dieren gestorven en bevinden zich nog steeds aan boord.

Dit is het zoveelste voorbeeld van het totaal falend Europees beleid wat betreft de lange afstandstransporten van levende dieren.

Wij verzoeken u dan ook om een duidelijk standpunt in te nemen wat betreft de lange afstandstransporten van levende dieren naar derde landen en om deze dieren hulp aan te bieden.

Wij vertrouwen erop dat de affaire Elbeik de aanzet zal geven tot een herziening van de Europese transportverordening en dat de Europese Commissie zich volledig zal inzetten voor een verbod op de uitvoer van levende dieren naar derde landen.

Wij dringen erop aan dat ook u en uw partij een dusdanig verbod actief zullen steunen.

Het is hoog tijd dat Europa actie onderneemt op het gebied van dierenwelzijn!

Met vriendelijke groeten,

Constance Adonis Villalon

Voorzitster en medestichtster

Dierentransporten: het drama van de Elbeik

Je zou ook interesse kunnen hebben in