Verder gaan dan goede intenties alleen

Wij zien en erkennen dat binnen bepaalde Brusselse gemeenten eerste stappen worden gezet om iets van een zwerfkattenbeleid uit te bouwen.

Een voorbeeld is de Brusselse gemeente Schaarbeek, waar in bepaalde volkswijken de overlast qua achtergelaten katten werkelijk de pan uitswingt.

Met vast en zeker goed bedoelde affichecampagnes probeert de gemeente te werken aan sensibilisering van de bevolking.

Toch riskeren bepaalde boodschappen door een verkeerd uitgangspunt de bal mis te slaan. Dat is niet in het belang van de moeilijke en vaak catastrofale situatie op het terrein waar de dieren, burgers, dierenartsen en betrokken VZW’s dagdagelijks mee worden geconfronteerd.

Een recente affichecampagne suggereert immers, dat een dier als cadeau kan worden geschonken, mits men vooraf wat nadenkt. Totaal fout als vertrekpunt. Het houdt geen rekening met de belangen van het dier, enkel met het comfort en de belangen van mensen.

Een dier mag gewoonweg niet worden beschouwd als een voorwerp dat als geschenk kan worden gegeven.

Wij schreven dan ook een brief naar de betrokken verantwoordelijke voor dierenwelzijn bij de gemeente Schaarbeek, om onze visie te delen en haar aan te zetten tot bijsturen van deze campagne door de affiche in kwestie weg te halen.

Lees de volledige versie van de vermelde brief in de laatste post op onze website.

Wat kan jij doen?

– Huisdieren zijn geen cadeau’s zoals een bos bloemen.

– Een huisdier heb je voor je leven, dat is geen lichtzinnige gril. Draag dat uit in je omgeving.

Sluit je aan bij DierAnimal. Voor een betere wettelijke bescherming van de belangen van dieren en een performanter beleid in elke gemeente.

Dit voorbeeld toont nog maar eens dat een dierenpartij wel degelijk een reële toegevoegde waarde kan bieden, dankzij haar niet-speciesistische kijk op de realiteit.

#dieranimal #politiekepartij #dieren #mensen #planeet #zwerfkatten

Volledige tekst van de brief naar de gemeente

(De originele brief in het Frans staat ook op onze website. Hieronder de vertaling in het Nederlands. De betreffende verantwoordelijke dierenwelzijn is immers franstalig.)

Aan het gemeentebestuur van Schaarbeek

Colignonplein

1030 Schaarbeek

Schaarbeek, 26 april 2021

Ter attentie van mevrouw Déborah Lorenzino
Verantwoordelijke dierenwelzijn

Betreft: Bewustwordingscampagne Dieren als cadeau

Bijlage: Foto van de affiche van de campagne

Beste mevrouw Lorenzino,

Wij hebben onlangs kennis genomen van een bewustmakingscampagne die tot doel heeft de burgers van onze gemeente twee keer te doen nadenken alvorens een dier als geschenk aan te bieden.
Deze poster is onder andere verspreid onder dierenartsen. Sommigen hebben de boodschap in hun wachtzaal opgehangen of buiten aan de straatkant.

Wij twijfelen niet aan uw goede bedoeling in dit opzicht. Maar de campagne is ontoereikend en vertrekt volgens ons vanuit een totaal verkeerd uitgangspunt.

Een dier is geen consumptiegoed. Een dier mag niet als geschenk gegeven worden. In uw tekst wordt mensen de mogelijkheid geboden een dier cadeau te doen met de eenvoudige voorwaarde dat zij er eerst twee keer over nadenken.

Wij zijn echter nooit zeker van de bereidheid of het vermogen van de mensen die het dier ontvangen – vaak minderjarigen – om naar behoren in te staan voor de verzorging en de behoeften van het dier. Een dier cadeau doen kan niet als een geldige optie worden voorgesteld. Als u dat doet, zet u de deur open voor de handel in dieren en riskeert u bovendien de illegale handel en smokkel van goedkope en ongezonde dieren uit Oostbloklanden te stimuleren met als gevolg nog meer achterlatingen van dieren in bepaalde wijken van onze gemeente. De dieren, de burgers, de dierenartsen en de vzw’s die zich dagelijks inzetten op straat om in de steek gelaten dieren te redden en te helpen, lijden onder de gevolgen. Dit is volledig tegengesteld en in strijd met uw bedoelingen, lijkt het ons.

Als DierAnimal, de eerste Belgische partij voor dieren, geloven wij dat het dier een individu is, een voelend wezen dat niet als een materieel goed kan worden beschouwd. Men moet de mensen doen inzien dat een dier niet tot een geschenk kan worden herleid. Wij verzoeken u dan ook uw huiswerk als gemeentelijk ambtenaar voor dierenwelzijn, die voor onze verkozen politieke mandatarissen werkt, af te maken en deze poster te verwijderen uit de campagne.

Met vriendelijke groet

Peter Verhaegen
voor DierAnimal
gemeenten Schaarbeek en Evere

Een dier is geen cadeautje

Je zou ook interesse kunnen hebben in