Nog geen zeven maanden terug nam DierAnimal deel aan de conferentie van Animal Politics Foundation in Porto, Portugal. Daar protesteerden we samen met de andere dierenpartijen voor het Braziliaanse consulaat tegen het vrijhandelsverdrag Mercosur. Dat vrijhandelsverdrag tussen de EU en Zuid-Amerika zou een regelrechte ramp zijn geweest voor de dieren, en voor de Europese landbouwers. Goedkoop Zuidamerikaans rundvlees, geproduceerd met veel lagere dierenwelzijnsnormen zou de Europese markt hebben overspoeld, en dat is nog maar één voorbeeld van de vele andere aberraties in dit akkoord.

Het voorstel van onze zusterpartij Partij voor de Dieren in Nederland, om het verdrag niet te steunen, is aangenomen door het Nederlandse parlement! Nu Nederland afhaakt, is het verdrag ook op Europees niveau van de baan, want alle landen moeten akkoord gaan.
Bij ons was de Waalse regering gekant tegen Mercosur, maar niet om redenen van dierenwelzijn. In Europa werden eerder al in Oostenrijk en Ierland moties aangenomen tegen tegen het verdrag.

We zijn bijzonder fier op deze historische overwinning die uitgaat van een dierenrechtenparti, in dit geval de PvdD. Want het is de eerste keer dat een lidstaat het monsterakkoord verwerpt. Het toont dat ook een kleine, maar zeer actieve en vechtlustige luis in de pels in staat is een grote reus te vellen.

Samen sterk!

Eendracht maakt macht!

Je zou ook interesse kunnen hebben in