GEZONDHEID EN VOEDING
Gezondheid
 • Voorkomen is beter dan genezen. Het is een stelregel van gezond verstand, die jammer genoeg in ons gezondheidsbestel volstrekt onvoldoende wordt toegepast. De basis van gezondheid is gezonde voeding van plantaardige oorsprong, gezonde lucht om in te ademen, voldoende beweging, een stressvrije omgeving, regelmatig contact met de natuur en voldoende slaap.
Gezonde lucht
 • De gezondheidsnormen voor de luchtkwaliteit dienen strikt gerespecteerd te worden. Op nationaal niveau dienen alle dieselvoertuigen zo snel mogelijk uit de circulatie te worden gehaald. Steden en alle plaatsen waar mensen in dichte concentraties samenwonen dienen een lage-emissiezone in te voeren waar dieselvoertuigen worden geweerd. Geen overheidssteun voor bedrijfswagens meer en verbod op bedrijfswagens die met diesel rijden.
 • De uitstoot van stoffen door de chemische industrie wordt intensiever gecontroleerd door de overheid. Het te controleren bedrijf betaalt die extra controles.
 • De veiligheidsrisico’s voor omwonenden bij vee-industriebedrijven en mestvergisters worden door onafhankelijke instanties onderzocht. Omwonenden worden tenminste elk kwartaal geïnformeerd over wijzigingen in veiligheids- en gezondheidsrisico’s.
Voeding
 • Er wordt in de wereld nu al meer dan genoeg voedsel verbouwd om de groeiende wereldbevolking te kunnen voeden. Maar de productie is niet duurzaam en veel voedsel wordt verspild. De grootste voedselverspilling zit in het voeren van boerderijdieren met voedsel dat ook geschikt is voor mensen.
 • We zullen minder dierlijke en meer plantaardige producten moeten eten, in het belang van dieren, natuur en milieu, maar óók voor onze eigen gezondheid.
 • We stoppen met gesubsidieerde reclamecampagnes voor vlees en zuivel. De miljoenensubsidies voor promotie van landbouwproducten worden afgebouwd en tot die tijd alleen nog ingezet voor biologische en plantaardige producten.
 • Ontwikkeling van plantaardige vlees-, zuivel- en visvervangers wordt ondersteund en er komen campagnes gericht op de bevordering van een plantaardig voedingspatroon.
 • Overdreven regels over houdbaarheidsdata en uiterlijke kenmerken van voedsel worden aangepast, want de huidige werken voedselverspilling in de hand. Met goede voorlichting over het bewaren en de houdbaarheid van voedsel zorgen we dat minder voedsel in de vuilnisbak belandt.
 • In de prijs van voeding moeten alle kosten verwerkt zijn, ook de kosten om dieren, natuur en het milieu te beschermen en om de voedselveiligheid te garanderen. Voor alle producten wordt een eerlijke prijs betaald.
 • Scholen breiden hun programma’s voor gezonde maaltijden en schoolfruit uit en kopen biologisch en duurzaam in. Lesprogramma’s besteden ruim aandacht aan gezonde en duurzame voeding.
 • Voedingsmiddelen krijgen een duidelijk etiket met informatie over herkomst, dierenwelzijn, sociale omstandigheden, gezondheidsaspecten en de ecologische voetafdruk. In het geval van vlees, zuivel en eieren laat het etiket ook zien waar het dier geboren, gehouden en geslacht is.
Officiële maaltijden
 • Wij willen dat alle officiële maaltijden en staatsdiners volledig plantaardig en ethisch verantwoord zijn.
Maaltijden in eetzalen van scholen, van publieke instellingen en bedrijven
 • Als overgangsmaatregel willen we dat elke kantine, publiek of privé, elke dag tenminste één plantaardige maaltijd moet aanbieden. Wanneer meerdere opties worden aangeboden zal een meerderheid van plantaardige oorsprong moeten zijn, en het aantal aangeboden maaltijden met dierlijke producten zal tot een strikt minimum moeten worden herleid.
 • Restaurants van overheidsinstellingen serveren biologisch, regionaal geproduceerd voedsel en hebben tenminste één vlees- en visloze dag.
Maaltijden in private restaurants
 • Elk restaurant zal minstens één plantaardige optie moeten aanbieden voor elk menu dat op de kaart wordt aangeboden.
 • Zelfbedieningsrestaurants moeten elke dag tenminste één plantaardige maaltijd aanbieden. Wanneer meerdere opties worden aangeboden zal een meerderheid van plantaardige oorsprong moeten zijn, en het aantal aangeboden maaltijden met dierlijke producten zal tot een strikt minimum moeten worden herleid.
 • Op de menukaart staan geen bedreigde diersoorten.
 • Restaurants zullen geen levende kreeften, langoesten of konijnen mogen bezitten.
Geen verplichte vaccinatie
 • DierAnimal is tegen verplicht vaccineren. Ieder mens heeft het recht om zelf te beschikken over diens lichaam. En daarmee ook het recht om af te zien van inenting voor zichzelf of diens minderjarige kinderen. Ook moet er geen vaccinatieplicht opgelegd kunnen worden vanuit de Europese Unie.
 • Tegelijk is DierAnimal van mening dat het tevens tot de vrijheid van een kinderdagverblijf moet behoren om kinderen te kunnen weigeren die een aantoonbaar risico zouden kunnen vormen voor de gezondheid van andere kinderen in de opvang, op basis van objectief vast te stellen minimale eisen van vaccinatie.