JUSTITIE
Een rechtvaardige behandeling van mensen die kiezen voor een vegan leefstijl

De vegan leefstijl, waarbij mensen ervoor kiezen om geen producten van dierlijke oorsprong meer te gebruiken voor hun voeding en voor dagdagelijkse gewoontes is een gezonde leefstijl, in zoverre hij intelligent wordt aangepakt.

Vandaag de dag vindt deze vegan levenswijze met haar plantaardige eetpatroon door meer en meer voedingsspecialisten en wetenschappers beschouwd als een prima manier om een evenwichtig voedingspatroon te voorzien voor volwassenen even goed als voor kinderen. Vegan ouders die hun kinderen opvoeden in een geest van geweldloosheid doen dat na grondig te hebben nagedacht en zich te hebben geïnformeerd.  Het is onrechtvaardig om een vegan ouder te beschuldigen dat zij/hij deze manier van leven opdringt aan haar/zijn kinderen, want dan kan men met evenveel recht hetzelfde zeggen over omnivore ouders die hun visie aan hun kinderen opleggen, een visie die bovendien gebaseerd is op geïnstitutionaliseerde wreedheid. En het is niet omdat iets geïnstitutionaliseerd is dat het rechtvaardig is.

Maar omdat het vegan eet- en leefpatroon nog ongewoon is, en weinig bekend in onze maatschappij, gebeurt het dat familieleden, kennissen van ver of van nabij, of sociale diensten het zich veroorloven om klacht in te dienen tegen deze ouders wegens tekortschieten op vlak van de opvoeding en andere beschuldigingen, en dit enkel vanuit onwetendheid en gebrek aan informatie.

  • DierAnimal vindt dat alle vervolgingsprocedures ten aanzien van vegan ouders wegens wanbehandeling van hun kinderen zoals hierboven beschreven ten onrechte zijn en wil dat ze worden stopgezet en geklasseerd zonder gevolg.
  • Verlaging van juridische kosten voor gerechtsdeurwaarders.
Burgerlijke ongehoorzaamheid

Burgerlijke ongehoorzaamheid is een rechtshandeling uitgevoerd door mensen die niet langer kunnen toestaan ​​om zoveel wreedheid en onrecht te zien, tegenover andere mensen, dieren en de planeet. Het is de menselijke David, tegen de vorstelijke Goliath, verstoken van gevoelens en zo goed in elkaar verstrengeld, dat in één verklaring de dromen, de vrijheden en het verlangen naar rechtvaardigheid van sommigen vernietigt.

DierAnimal wil dat alle vervolging tegen mensen, activisten, die vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid zouden hebben uitgevoerd, door in slachthuizen, laboratoria, multinationals of vervuilde terrein te breken, met als doel, niet om iemand te kwetsen, maar om de gruwel van het systeem aan te klagen of om levens te redden, of beide, worden geclassificeerd zonder voortzetting en met onmiddellijke actie.

DierAnimal wil dat gerechtigheid de vervolgden van dit soort gevallen compenseert. Het enkele feit dat je wordt aangeklaagd, veroorzaakt grote stress, wat de oorzaak en/of trigger kan zijn van ziekten. Deze mensen zouden daarentegen moeten worden toegejuicht, voor hun grote moed en groot hart.