Ons manifest

De partij DierAnimal streeft naar een ethische samenleving waar elk individu gerespecteerd wordt, onafhankelijk van zijn/haar huidskleur, geslacht, leeftijd, soort, daar we beschouwen dat elk levend wezen natuurlijke rechten bezit. Het niet respecteren van deze rechten veroorzaakt ernstige schendingen van de natuur in haar geheel. Alles is met elkaar verbonden.

Als we ons hebben gedifferentieerd tijdens de ontwikkeling der soorten, is het onze plicht om deze kennis verstandig te gebruiken. Dit intellect en bewustzijn zijn onze middelen om alle kwetsbaarste wezens te beschermen en te verdedigen, door op te treden met mededogen en wijsheid, en door financiële belangen en elke religieuze overtuiging die mensen boven de natuur en de dieren plaatst, terzijde te schuiven.

De ethologie laat ons vandaag zien dat de intelligentie van de verschillende diersoorten erg divers is. Wij mensen kunnen niet vliegen, wij kunnen niet diep in het water zwemmen, wij kunnen niet tot op hoogtes springen die verschillende malen de lengte van ons eigen lichaam overtreffen, wij kunnen niet echolocaliseren, wij kunnen geen gewichten dragen die vele malen zwaarder zijn dan ons eigen lichaam, wij kunnen onze ledematen niet zelf regenereren ...

De dieren, speerpunt van onze bekommernissen, moeten worden bevrijd van alle uitbuiting en onderdrukking die mensen hen doen ondergaan. We willen een samenleving van vrede, rechtvaardigheid, solidariteit, ethiek, waar elkeen, mens of dier, in vrijheid en harmonie kunnen leven. Wij willen dat het dier niet langer als een roerend goed wordt beschouwd, maar als een gevoelig wezen, dat in staat is om allerhande emoties te ervaren, zoals hechting, verdriet, pijn, angst, lijden, en gelukkig ook vreugde.
Om een einde te stellen aan die barbaarse toestanden willen wij een samenleving waarin geen slachthuizen meer bestaan, die concentratiekampen van de dood, waar dieren gedood, gefolterd en in serie worden afgemaakt in de meest afschuwelijke omstandigheden die jammer genoeg nog steeds legaal zijn. Wij vinden het abnormaal, dat deze slachtpartijen door de wet zijn toegestaan. Een dier van het leven beroven zou illegaal moeten zijn, net zoals het doden van een mens.

Wij vragen eenvoudigweg vrede en respect voor elk wezen op deze aarde. We moeten de allerkwetsbaarsten beschermen en verdedigen, want ze zijn kostbaar. De vrede begint binnenin elk van ons. Door elk dagdagelijkse handeling. We kunnen geen lijden en foltering toestaan en lijken eten als we vrede willen. Onze naaste helpen begint met het stoppen van de consumptie van dieren en van het daarbijhorende bloedbad, enkel en alleen om onze smaakpapillen te bevredigen.
Dieren willen leven, net zoals ons. Het respect voor mens en dier zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden en evenwaardig.
Het huidige beleid van 'dierenwelzijn' geeft de illusie aan de publieke opinie dat het lot van dieren verbetert. Maar dit legitimeert feitelijk het consumeren en gebruik ervan.

Verschillende milieu- en gezondheidsstudies hebben al aangetoond dat vleesindustrie en vleesconsumptie nefast zijn voor de gezondheid en onze planeet. Los daarvan is het onaanvaardbaar en inhumaan om aan die dierengenocide deel te nemen. Hoe komt het dat de wet de mishandeling en de dood van een dier door een individuele burger veroordeelt, maar het aan commerciële bedrijven toelaat?

Als mensen en als respectvolle burgers kunnen we die wandaden niet meer toestaan en zeker niet meer financieren.
Elke actie die we ondernemen, elke aankoop, elke beweging is een politieke daad. Maar liefst drie keer per dag kunnen we een krachtige daad stellen door te kiezen voor voeding zonder wreedheid.

Wij hebben als burgers veel macht. We moeten die macht terugnemen om ons eigen lot en daarmee ook het lot van de planeet in hand te nemen en bovendien het leven van miljarden dieren te redden. Die bewustwording is een noodzaak voor een verandering, in de richting van iets goeds, een betere wereld, rechtvaardiger en humaner, opdat het woord «humaan» zijn ware betekenis terugvindt.

Vroeger, tijdens de circusspelen, wierpen de Romeinen mensen voor de uitgehongerde leeuwen. Vroeger, in het koloniale tijdperk, bestonden er zoos waarin mensen zaten, vroeger was slavernij legaal, vroeger werden Joden opgespoord en afgevoerd naar concentratiekampen om ze uiteindelijk te vergassen. Vroeger werden LGBT mensen beschouwd als zieken en vrouwen kregen pas het stemrecht in België in 1948.

Vooruitgang kan er komen door techniek, maar enkel door een algemene en maatschappelijke bewustwording, kan de ethiek evolueren.
Wij zijn mensen, wij zijn aardbewoners, we moeten de gevoeligste en zwakste wezens en onze planeet in bescherming nemen. Het is aan ons om die verbinding te maken!

«Wij willen geen grotere kooien, wij willen lege kooien».

Om de slavernij als voorbeeld te nemen: die werd niet verbeterd, maar afgeschaft. Barbaarse praktijken moeten afgeschaft worden. Elke dag sterven dieren, terwijl de publieke opinie daar hoe langer hoe meer tegen gekant is. De dieren kunnen niet meer wachten, en de traditionele politieke partijen die al decennialang aan de macht zijn nemen slechts kleine maatregelen, en dan nog alleen als er een schandaal uitbreekt, of ze een politieke winstkans zien, waardoor ze stemmen kunnen winnen. Het heeft geen zin om op een politiek correcte manier te spreken, want we weten allen, dat deze politici niet politiek correct handelen.

Dierenbevrijding kan komen vanuit sociale bewegingen en we kunnen haar versnellen via de politiek, via de wetgeving, door toe te treden tot de parlementen, waar zonder enige inleving over het lot van miljoenen dieren en miljoenen mensen wordt beslist. In de Universele Verklaring van Dierenrechten van de Internationale Liga voor de Rechten van Dieren van 1977 is bepaald dat alle dieren met respect moeten worden behandeld. Daarnaast wordt in artikel 7 benadrukt dat het onnodig doden van een dier en elke beslissing die ertoe leidt, wordt omschreven als een "misdaad tegen het leven".

Geen miljoenen, maar miljarden dieren sterven op hetzelfde ogenblik waarop ik schrijf en op hetzelfde ogenblik waarop u deze zinnen leest.
Wij zijn hun stem, hun advokaat, hun beschermers, we zijn er en we zijn steeds talrijker om een aanklacht te formuleren en het geweten aan te spreken. Wij willen een wereld die is gebouwd op compassie, ethiek, respect, altruïsme en bewustzijnsverruiming.

Vandaag de dag laat de onrechtvaardige en amorele wetgeving toe, dat levende dieren worden geëlectrocuteerd, in stukken gesneden, levend van hun ledematen ontdaan, vergast en gefolterd.

En wanneer een wet onrechtvaardig is, moet deze worden uitgedaagd. «Wanneer een wet onrechtvaardig is, wordt het rechtvaardig om hem te bestrijden». Wanneer een wet onrechtvaardig is, dan wordt weerstand een plicht en ongehoorzaamheid een recht!

Sociale bewegingen doen uitstekend werk, maar als de politiek sneller een eind kan maken aan de massamoord, dan is inzet daarvoor vereist.
We zijn vastberaden en worden steeds talrijker!

«De dag zal komen dat mensen zoals ikzelf, het doden van dieren gelijk zullen stellen aan het doden van hun eigen soortgenoten» (Leonardo Da Vinci).

Ons manifest in het Duits

UNSER MANIFEST

Die Partei DierAnimal strebt ein ethisches Zusammenleben, worin alle Einzelpersönlichkeiten respektiert werden, an. Wir machen keinen Unterschied zwischen Hautfarben, Geschlecht, Alter, Arten; denn, wir gehen davon aus, daß alle Lebewesen ursprüngliche Rechte besitzen. Beachtet man dieses nicht, erleidet die Natur in ihrer Gesamtheit unwiderruflich Schaden. Untereinander ist alles miteinander verbunden. Auch hat sich der Mensch deutlich, während der “Artenentwicklung” von allem übrigen abgesplitzt, ist es in jedem Falle unsere Pflicht, diese Kenntnis vernünftig einzusetzen.

Dieses Bewußtsein sowie unser Verstand sind die eigentlichen Waffen, die Schwächsten in der Zusammenlebung mit Gefühl und Weisheit zu beschützen und zu verteidigen. Finanzielle Interessen, Religionsbekenntnisse, die den Menschen wichtiger sind als Tier und Natur, sollten zur Seite geschoben werden. Die heutige Verhaltungsforschung beweist, daß der Intellekt verschiedener Tierarten sehr unterschiedlich sein kann. Der Mensch z.B. kann nicht fliegen, nicht in großen Tiefen schwimmen, ebensowenig können wir nicht bis zu Höhen springen, die mehrmals unsere eigene Körperlänge übersteigen, anhand von ausgestoßenen Echos können wir uns unter Wasser nicht orientieren, Lasten tragen, die viele Male unser eigenes Körpergewicht überschreiten, unsere eigenen Körperteile z.B. nicht selbst ersetzen.

Die Tiere, Schwergewicht unserer Sorgen, müssen von der Ausbeutung und Unterdrückung durch Menschen, befreit werden! Wir möchten ein Zusammenleben in Frieden, Gerechtigkeit, Zusammenhalt, Ethik, worin sowohl Mensch als Tier in Freiheit und Harmonie leben können, erreichen! Das Tier ist dann keine Handelsware mehr sondern ein sehr empfindsames Wesen mit verschiedenen Gefühlen, wie z.B.: Bindung, Trauer, Schmerz, Angst sowie Leid, zum Glück auch Freude. In unserer angestrebten Lebensform muß diese Barbarei stoppen!

Schlachthöfe, Konzentrationslager des Todes, in denen Tiere getötet, gefoltert und am laufenden Band auf schreckliche Art und Weise ermordet werden, sind abzuschaffen! Unverständlich aber wahr, dieses Vor-‘Vergehen an Tieren’ ist durchaus erlaubt! Es ist überhaupt nicht zu fassen, daß diese grausame Massentötung, die kein Gesetzverstoß darstellt, seitens der Regierungen noch stets zugelassen ist. Tiere ermorden muß ebenso verboten werden wie die Tötung eines Menschen!

Uns geht es ganz einfach darum, daß alle Lebewesen dieser Erde mit Achtung und in Frieden miteinander leben können. Es ist unsere Aufgabe, die Allerschwächsten zu verteidigen, denn, ihr Leben ist kostbar. Unseren inneren Frieden erreichen wir lediglich durch auch unsere Handlungsweisen anzupassen. Frieden heißt konsequente Ablehnung von Foltermethoden, Tierquälereien sowie ungezählte Blutbäder. Der Fleischkonsum, um lediglich unseren Gaumengenuß zu befriedigen, muß stoppen! Auch Tiere wollen leben, genauso wie wir. Der Respekt vor dem Leben gilt sowohl für Mensch als Tier, ist unlöslich miteinander verbunden und gleichwertig!

Die bestehende heutige Tierschutzpolitik erweckt nach außen hin unter der Bevölkerung den Eindruck, daß Haltungs- und Lebensumstände der Tierarten verbessert seien! Eine große Täuschung, erdient dazu, den Fleischhandel in jeder Hinsicht weiterhin zu legalisieren! Diverse Umwelt- und Gesundheitsuntersuchungen zeigen deutlich an, daß sowohl die Fleischindustrie als auch Fleischessen schädlich sind für unsere Gesundheit und zugleich auch für unsere Erde selbst. Unabhängig davon ist es unakzeptabel sowie unmenschlich, den Zustand der Massentiervernichtung weiterhin zu unterstützen. Einem einzelnen Bürger ist es gesetzlich untersagt, auch nur ein einziges Tier zu quälen oder gar zu töten; während der Gesetzgeber diese Faktoren gegenüber industriellen Betrieben ungestraft durchgehen läßt. Als Mensch und geachteter Bürger dürfen wir diesen ‘Wandalismus’ keinen Augenblick länger ermöglichen, und unter keinen Umständen finanziell auch noch unterstützen.

Unsere Handlungsweise bei jedem Einkauf, jeder Bewegung, wiederspiegelt sich in der Politik! Mindestens 3 x täglich sollte es möglich sein, unsere Denk- und Handlungsweise praktisch umzusetzen, indem wir uns für Lebensmittel entscheiden, die nichts mehr mit dem Genozidium gemein haben. Alle Bürger zusammen hätten viel Macht. Es komt lediglich darauf an, diese Kraft erneut gezielt einzusetzen, um somit unser Schicksal, das unseres Planeten und darüber hinaus das Leben von Milliarden notschreiender Tiere zu retten. Dieses ‘Bewußtsein’ ist zwingend notwendig, um Veränderungen in gute Bahnen zu leiten; die Welt sollte wieder erheblich humaner werden, wobei das Wort ‘Menschlichkeit’ seinen Ursprung zurückbekommt. Im alten Rom ließ man, während der Zirkusspiele, die hungerigen Löwen mit ‘Menschen’ füttern.

Während der Kolonialzeit bestanden Zoos, in denen man ‘Menschen’ zur Schau stellte. Vor wenigen hundert Jahren war die Sklaverei noch gesetzlich zugelassen und vor ca. 75 Jahren wurden die Juden verfolgt, abtransportiert nach Konzentrationslagern, um sie schließlich dort zu töten, wie auch immer. In früheren Zeiten galten LGBT- Menschen als krank; Frauen erhielten in Belgien erst 1948 das Wahlrecht! Technik kan ein Vorwärts ermöglichen, doch lediglich ein allgemeines gesellschaftliches Umdenken läßt eine Vortentwicklung der Menschlichkeit zu! Wir sind Menschen, Erdbewohner; es ist an uns, die Gefühligsten und Schwächsten sowie unseren Planet zu schützen. Es muß von unserer Seite kommen!

“ Wir wollen keine größeren Ställe, wir fordern leere Ställe “ !

Laßt uns den Sklavenhandel zum Vorbild nehmen: er wurde nicht verbessert, es gibt ihn einfach nicht mehr! Unmenschliche Zustände sind abzuschaffen! Jeden Tag sterben Tiere, obwohl sich die öffentliche Meinung mehr und mehr dagegen ausspricht. Die Tiere können nicht mehr warten. Jahrzentelang haben die bisher bestehend politischen Parteien keinerlei Maßnahmen ergriffen, und wenn, sehr unbedeutende und allein dann, wenn unhaltbare Mißstände an die Oberfläche kommen. Mit diesen unbedeutenden Maßnahmen erhofft man sich Stimmenzuwachs.

Es ist unnötig, mit den Politikern korrekt zu unterhandeln, denn, wie wir alle wissen, diese Politiker nehmen sich unseren Streit absolut nicht zu Herzen! Soziale Bewegungen können ebenso eine Tierbefreiung ermöglichen. Mit der Gründung unserer Partei, im Parlament vergegenwärtigt zu sein, schaffen wir die Möglichkeit, mit Hilfe von desbetreffenden Gesetzen, unsere Bewegung viel schneller mehr Kraft und Sauerstoff zu geben! Z.Zt. werden in den Parlamenten, ohne sich überhaupt in irgendeine Situation einzuleben, über das Wohl und Wehe von Millionen Tieren und Menschen Entscheidungen getroffen. Die algemeinen Statuten über Tierrechte der Internationalen Liga für Tierrechte von 1977 legt fest, daß Tiere mit Respekt zu behandeln sind. Gleichzeitig wird im Artikel 7 nachdrücklich darauf gewiesen, daß unnötiges Töten eines Tieres, ebenso wie jeder Erlaß, der hierzu führt, ein ‘Vergehen gegen das Leben’ ist!

Während ich diesen Text schreibe oder lese sterben zur gleichen Zeit nicht Millionen, sondern Milliarden Tiere. Wir sind ihre Stimme, Anwälte und Beschützer. Die Zahl der ‘Ankläger’, die das Gewissen ansprechen, nimmt sehr schnell zu. Wir wollen eine Welt, die sich basiert auf Mitleid, Ethik, Respekt, Altruismus sowie breites Denken. Die heutige ungerecht, unmoralische Gesetzgebung läßt es einfach zu, daß lebenden Tieren schwerste Stromstöße durch ihre Körper gejagt werden, man sie in Stücke schneidet, lebend ihrer Körperteile beraubt, sie foltert und vergast. Ein so grausames, ungerechtes Gesetz muß angegriffen oder sogar abgeschafft werden; unser Widerstand wird dann zur Pflicht! Alle bisher bestehenden Tierbewegungen leisten sehr gute Arbeit; als es jedoch auf politischem Wege möglich ist, diesem Massenmord ein Ende zu bereiten, ist dieser Einsatz zwingend notwendig. Wir sind fest entschlossen, denn, die Anzahl Gleichgesinnter schwillt an!

"Eines Tages werden Menschen, wie ich selber auch, die Tötung von Tieren mit gleichen Mitteln bestreiten wie das Töten von Menschen" (Leonardo Da Vinci)

Ons manifest in het Engels

Our Manifesto

The Party DierAnimal strives for an ethical society, where every individual is respected, no matter its skin colour, gender, age, species ... because we consider that every living creature has natural rights. The non-respect of these rights is the cause of serious violations of nature as a whole. Everything is interconnected.
If we differentiated ourselves during the evolution of species, it is our duty to use this knowledge wisely. This intellect and this consciousness are our means to protect and defend all vulnerable creatures, by acting with compassion and wisdom, and by moving aside all financial or religious interests that tend to put humans over nature and animals.

Today's ethology shows us that the intelligence of the different animal species is manifold. We humans cannot fly. We cannot swim in deep waters, we cannot jump to heights that surpass several times the length of our own bodies, we cannot echo-localize, we are unable to carry weights around that are many times heavier than the weight of our own body, weare unable to regenerate our limbs all by ourselves …

The animals, the spearhead of our concerns, must be freed from all exploitation and oppression to which they are being subjected by human beings. We want a society of peace, justice, solidarity and ethics, where everyone, human or animal, can live in peace and harmony. We do not want animals to be considered as movable objects, but as a sentient beings, who are able to experience all kinds of emotions, such as attachment, sorrow, pain, fear, suffering and luckily also joy. To bring an end to those barbaric situations we want a society where there will be no more slaughterhouses, those concentration camps of death, where animals are being slayed, tortured and serially killed in the most disgusting circumstances that are unfortunately still legal. We consider it abnormal that these massacres are still legally allowed. Taking an animal's life should be illegal, just like the murder of a human being.

We simply ask for peace and respect with regards to every creature on this Earth. We must protect and defend the most vulnerable, for they are precious. Peace starts within all of us, with every daily action. If we really want peace, we cannot allow suffering and torture and eat corpses. Helping our fellow creatures starts with stopping animal consumption and the carnage that is associated with it, solely to satisfy our taste buds.
Animals want to live, just like we do. Respect for humans and animals are intimately interconnected and of equal value.
The current politics of “Animal Welfare” creates the illusion in public opinion that the fate of animals is improving. But in fact it simply legitimates the consumption and use of animals.

Several environmental and health studies have already demonstrated that the meat industry and consumption of meat are hazardous for health and for the planet. Apart from that, it is unacceptable and inhumane to participate in this animal genocide. How come the law condemns the abuse and the killing of an animal by an individual citizen, but allows it for commercial enterprises ?
As humans and respectful citizens we can no longer allow and certainly no longer finance this outrage.
Every action we take, every purchase, every movement is a political action. No less than three times a day we can take a powerful stance by choosing cruelty-free food.

As citizens, we have a lot of power. We must recover that power to take our own fate and with that the fate of the planet in our own hands and on top of that save the lives of billions of animals. That shift in consciousness is necessary for change, in the direction of something good, a better world, with more justice and greater humanity, so that the word « humane » can recover its genuine meaning.

In earlier times, the Romans threw people in front of starved lions. In earlier colonial times, people were put into zoos, slavery was legal, Jews were chased and deported to concentration camps to be finally gassed. Before, LGBT people were considered sick and women did not get the right to vote until as late as 1948 in Belgium.
Progress may come through technology, but ethics can only evolve through a general and societal rise of consciousness.
We are people, we are earthlings, and we must take the weakest and most vulnerable beings and our whole planet into our protection. It is up to us to make that connection !

«We do not want bigger cages - we want empty cages».

To take slavery as an example : it was not improved, but abolished. Barbaric practices must be abolished.
Every day, animals are dying, whilst public opinion is more and more opposed to it. The animals cannot wait anymore, and the traditional parties who have been in power for decades now only take very small measures, and only when another scandal erupts, or when they see an opportunity for political gain, so as to garner more votes. It is no use trying to speak in politically correct terms, because we all know that these politicians do not act politically correctly.

Animal liberation can emerge from within social movements and we can accelerate it via politics, through legislation, by entering the parliaments, where people decide the fate of millions of animals and millions of people without any empathy. According to the Universal Declaration of Animal Rights by the International League for Animal Rights (1977) all animals have to be treated with respect. Besides that, Article 7 emphasizes that the needless killing of an animal and every decision leading to it, is a « crime against life ». At the same moment as you are reading these sentences, millions and billions of animals are dying. We are their voice, their lawyers, their protectors, we are present and ever more numerous to press charges and address consciousness. We want a world that is built on compassion, ethics, respect, altruism and the expansion of consciousness.

Today, unjust and amoral legislation permits living animals to be electrocuted, cut to pieces, have their limbs cut off while alive, be gassed and tortured.
And when a law is unfair, it must be challenged. - « When a law is unfair, it becomes just to fight it ». When a law is unjust, resistance becomes a plight and disobedience a right !

Social movements do an excellent job, but if politics can accelerate the end of the mass murder, then commitment to it is a requisite. We are determined and becoming ever more numerous !

« The day will come, when people like myself, will consider the killing of animals as equality to the killing of their own congeners » (Leonardo Da Vinci)

(We thank Jane Smith from the Animal Welfare Party UK for the translation).