Hieruit blijkt dan de stand van zaken wat betreft de ministers van Dierenwelzijn in dit land.

Wanneer eind 2021 Waals minister van Dierenwelzijn Céline Tellier, na het zien van een paar beelden, zegt “verbaasd” en “geschokt” te zijn over de wreedheid van het dwangvoederen, en besluit … een onderzoek in te stellen. Wat een ijver om het lijden te willen beëindigen! Er valt geen specifieke bijkomende wreedheid te zoeken in dwangvoederpraktijken, het is de dwangvoederen zelf, en het houden van eenden in kooien die intens wreed zijn. Wetenschappelijk bewezen, en afgekeurd door een meerderheid van de bevolking.

Misbruik

De productie van foie gras is reeds verboden in Vlaanderen en in het Brussels gewest. Uit de reactie van minister Tellier blijkt dat deze ministeriële bevoegdheid van de Dierenwelzijn in haar huidige vorm niets te maken heeft met wat een echte belangstelling en inzet voor dieren en hun levensomstandigheden zou kunnen zijn. Het is diep schokkend dat dierenwelzijnsministers er anno 2021 zelf niet van overtuigd zijn dat dwangvoederen misbruik is. Het is diep schokkend dat ambtsdragers die de macht hebben om het lot, de dagdagelijkse werkelijkheid en de levensomstandigheden van de dieren in het hier en nu te veranderen, die macht niet gebruiken. Dus dit zijn de verkeerde mensen in de verkeerde positie.

Verbod op de handel

Belangrijke slotopmerking: het is absoluut noodzakelijk niet alleen de productie van foie gras te verbieden (op Belgisch grondgebied en zoveel mogelijk elders), maar ook deze producten voor eens en voor altijd uit de handel te nemen en ze illegaal te maken. Want het gaat er niet om de wreedheid te verplaatsen naar streken waar de “normen” nog slechter zijn dan hier. De aarde heeft behoefte aan ethisch, duurzaam ondernemerschap dat alle levende wezens respecteert.

Wat kan jij doen?

Kies voor plantaardige alternatieven als je vindt dat je je absoluut moet onderwerpen aan deze smaaktraditie.
Weiger foie gras als het wordt aangeboden en leg beleefd uit waarom.

Laten we samen kiezen voor een betere wereld van morgen, waarin alle levende wezens worden gerespecteerd.
Door jouw keuzes, creëer je deze wereld reeds vandaag.

Naar een totaalverbod op foie gras

Je zou ook interesse kunnen hebben in