Ethiek en maatschappij
Abortus
DierAnimal is voorstander van abortus. De partij heeft respect voor het leven en pleit ervoor dat zorgvuldigheid, respect en humaniteit, en dus ook de keuzevrijheid van de zwangere vrouw, gewaarborgd blijven. Er moet in de abortuskwestie een weloverwogen en zorgvuldige afweging gemaakt worden tussen het belang van het ongeboren kind en het belang van de moeder. DierAnimal is voor een volledige depenalisering van abortus.