Milieu en klimaat
De wereld heeft nood aan een versnelde energietransitie om de gevolgen van de steeds verder ontsporende klimaatverandering nog enigzins bij te sturen. We dienen het gebruik van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk af te bouwen. Het energiegebruik van België kan veel lager en veel duurzamer. Kernenergie is geen aanvaardbaar alternatief voor fossiele energie. Het veronderstelt nog steeds afhankelijkheid van eindige, niet-hernieuwbare grondstoffen; Bovendien zadelt het ons en de toekomstige generaties op met gevaarlijk radio-actief afval dat nog tienduizenden jaren actief blijft. Onze kinderen en kleinkinderen worden zo geconfronteerd met een enorm en vooralsnog onoplosbaar afvalprobleem. Bovendien werkt het vasthouden aan deze gedateerde technologie de overgang naar een meer duurzame energieproductie tegen.
  • De kerncentrales van Doel en Tihange gaan dicht
  • Geen nieuwe kerncentrales
  • Geen nieuwe centrales op steenkool
  • Geen investeringen in milieuschadelijke technieken zoals schaliegas (fracking)
  • Duurzame energie krijgt voorrang op het energienetwerk
  • Er wordt prioritair ingezet op de ontwikkeling van wind- en zonne-energie