Parlementen

Een politieke partij voor dieren heeft een andere rol dan een NGO die actief is voor de dieren.

Een politieke partij streeft naar aanpassen van wetgeving en beïnvloeden van economische en politieke beslissingen door mee te doen aan verkiezingen om vertegenwoordigers in alle parlementen van dit land, én het Europees parlement te krijgen.

Acties

Een NGO voert straatacties, organiseert manifestaties en acties op de sociale media om mensen de ogen te openen voor een bepaalde maatschappelijke problematiek of diepe onrechtvaardigheid. Andere NGO’s zijn actief in het rechtstreeks en concreet helpen en ondersteunen van niet-menselijke en menselijke individuen op het terrein, daar waar de officiële instanties of privé ondernemingen schromelijk tekort schieten.

Concurrent

Door een politieke partij voor dieren worden de politici uitgedaagd op hun eigen domein. Want als NGO kan je gewoon genegeerd worden door politici. Dat blijkt vaak zo uit te pakken, wanneer de klassieke politici na een eerste toezegging vaak hun figuurlijke kat sturen naar afspraken met NGO’s. Het ligt totaal anders als een klassieke partij plots een concurrent ziet verschijnen op het eigen terrein, waar de inzet draait om zetelwinst en politieke vertegenwoordiging.

De politieke partij zorgt voor een coherent programma, werft leden en sympathisanten en bouwt stilaan ook lokale werking uit waarbij positieve actie, samenwerking, vorming en bewustzijnsevolutie een grote rol spelen. Een politieke partij kan ook de NGO’s openlijk bijtreden door aanwezig te zijn op hun manifestaties.

Brede golf

Ergens vormen de NGO’s en de politieke partijen die actief zijn voor de thema’s van dier, mens en planeet een steeds breder wordende maatschappelijke golf met vele koppen. Die brede golf waarvan de vele schakels elk hun eigen steen bijdragen op weg naar een wereld zonder uitbuiting en nodeloos lijden van dier, mens en planeet heeft er alle baat bij wanneer ze onderling zo goed mogelijk samen werken en daarbij elkaars eigenheid respecteren.

Onbaatzuchtig

En dat laatste is de dagelijkse realiteit van vele van onze partijkaders, leden en sympathisanten. Zij verdelen vaak hun vrije tijd en energie tussen politiek werk én werk voor een NGO.

Wij kunnen al deze onbaatzuchtige individuen niet genoeg danken voor de steun die ze aan de politieke werking van DierAnimal en aan de NGO’s geven, elke dag opnieuw.

Wat kan jij doen?

Sluit aan en bij DierAnimal en word actief in jouw regio.

Sluit aan bij een NGO die een positief verschil maakt voor dier, mens en planeet met concrete initiatieven.

#dieranimal #politiekepartij #animalpolitics #belgie #europa #dieren #mensen #planeet

CREDITS FOTO: Leuven, Werelddag van de proefdieren, 24/04/2021. Manifestatie voor de Katholieke Universiteit Leuven. Met veel dank aan Jilke Tielemans @jilketielemans

Politieke partij en NGO

Je zou ook interesse kunnen hebben in