Inleiding
Wie zijn wij?
Verzameling en opslag van gegevens
Gebruik van de informatie
Elektronisch betalingsverkeer vanaf onze website
Overmaken van gegevens aan derden
Veiligheid en opvolging van de gegevens
Manieren om zich uit te schrijven
Cookies
Inhoud overgehaald vanaf andere websites
De rechten die u hebt over uw gegevens
Contacten

Inleiding

We hechten veel belang aan het respect en de bescherming van de gegevens van de gebruikers van onze website en onze leden. Het doel van dit document is om u op een eenvoudige manier uit te leggen wat we doen met persoonlijke gegevens en hoe we ze beschermen:

 • wanneer u toestemming geeft om ons uw gegevens toe te vertrouwen, via ons contactformulier, onze donateurpagina, onze ledenwervingspagina alsook onze « webwinkel ».
 • of wanneer u uw gegevens automatisch via uw webbrowser naar ons toestuurt.

Wie zijn wij?

DierAnimal is de eerste verenigde, nationale en tweetalige partij voor dierenbelangen in België. Samen zijn we het gezicht en de stem van de dieren, en samen willen we bouwen aan een meer rechtvaardige samenleving voor iedereen, waar niet alleen de mens centraal staat. Kiezen voor DierAnimal, dat is kiezen voor een ethische en duurzame visie op lange termijn boven belangen op korte termijn.

Verzameling en opslag van gegevens

De volgende soorten gegevens kunnen worden verzameld, opgeslagen en gebruikt:

 • Informatie over uw pc, met daarin uw IP-adres, de geografische situering, het type en versie van uw webbrowser en van uw besturingssysteem.
 • De informatie over uw bezoeken aan en uw gebruik van deze website, met daarbij inbegrepen de referentiebron, de duur van het bezoek, de bekeken pagina’s en de navigatiestappen op de website.
 • De gegevens die u invoert wanneer u zich inschrijft op de website. Zoals bijvoorbeeld uw naam, uw geslacht, uw geboortedatum, enz. …
 • De gegevens die u invoert wanneer uw een aanschaf doet op onze “webwinkel”.
 • De informatie die u invoert om uw abonnement op onze e-mails en/of elektronische nieuwsbrieven in te stellen.
 • De informatie die gegenereerd wordt wanneer u onze website gebruikt, meerbepaald wanneer, met welke frekwentie en onder welke omstandigheden u er gebruik van maakt.
 • De informatie die samenhangt met de transacties die u via onze website uitvoert wanneer u een aanvraag tot lidmaatschap of een gift doet, en die uw naam, uw adres, uw telefoonnummer, uw e-mailadres en de details van uw debit of credit betaalkaart omvat.
 • Elke andere soort informatie die u ons toestuurt
  • Via ons contactformulier, of via onze pagina’s die zijn verbonden met de de giften, het lidmaatschap of de online “webwinkel”
  • Via de klassieke brievenpost
  • Via e-mail

Gebruik van de informatie

De persoonlijke informatie die ons via bovenstaande kanalen bereikt wordt gebruikt voor de doeleinden die in dit beheersdocument of in de desbetreffende pagina’s van de website verduidelijkt wordt. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor:

 • Het administratieve beheer van onze website en van onze partij.
 • Het personaliseren van onze website met de bedoeling u de beste gebruikerservaring aan te bieden.
 • Het gebruik van de diensten die op onze website voorhanden zijn.
 • U een nieuwsbrief toe te sturen indien u daarmee heeft ingestemd.
 • U mededelingen toe te sturen in verband met onze activiteiten.
 • De aanvragen en klachten te behandelen die door uzelf of in verband met uzelf werden ingediend bestreffende onze website of onze partij.
 • Onze website veilig te houden en fraude te voorkomen.
 • Het nazicht van de eenvormigheid met de termen en voorwaarden die aan de basis liggen van het gebruik van onze website
 • Andere toepassingen in overeenstemming met onze politiek op het vlak van vertrouwelijkheid.

Elektronisch betalingsverkeer vanaf onze website

Wij bieden op onze website de mogelijkheid om aan te sluiten bij onze partij, om schenkingen te doen, om zich in te schrijven op bijzondere evenementen of over te gaan tot de aanschaf van T-shirts, armbandjes en/of andere produkten met het beeldmerk van DierAnimal. Dat gebeurt heel eenvoudig via een elektronische betalingstransactie. Om een breed spektrum aan betalingsmethodes aan te bieden en een verscherpt niveau van veiligheid te bieden, besteden wij die transactieoperaties uit aan een derdenbedrijf dat gespecialiseerd is op dit vlak: © Mollie.

Het is belangrijk om te verduidelijken dat het bedrijf ©Mollie beschikt over een certifiëring van niveau 1 wat betreft de PCI-DSS norm, die « een internationaal open forum is voor de ontwikkeling, de verbetering, de opslag, het verspreiden en het continu toepassen van de veiligheidsnormen voor het beschermen van de gegevens betreffende rekeningen. »

Net zoals DierAnimal is ook het bedrijf Mollie gehouden om zich te conformeren aan het respect van de Algemene Regels voor de Bescherming van de Persoonsgegevens (GDPR). Voor meer informatie daaromtrent, nodigen we u uit om de Beleid op het vlak van de vertrouwelijkheid zoals het binnen het bedrijf ©Mollie is vastgelegd te raadplegen, evenals haar Beleid op het vlak van de veiligheid.

We bevestigen u dat het bijgevolg normaal is dat, wanneer u op onze website een elektronische betaling uitvoert, u de volgende gegevens zal zien verschijnen op uw bankafschriften tengevolge een aankoop, een schenking of terugkerende betalingen die via een Europese domiciliëringsopdracht (SEPA) gebeuren die tijdens uw inschrijving als lid werd gecreëerd :

STICHTING MOLLIE PAYMENTS
IBAN: NL49ABNA0501616942

Overmaken van gegevens aan derden

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens bekend maken aan één van onze gemachtigden, verzekeraars of onderaannemers in functie van de vernoemde doelstellingen van dit beleid.
Wij kunnen uw persoonlijke gegevens kenbaar maken :

 1. In de mate waarin wij daartoe verplicht zijn in het kader van de wetgeving.
 2. In het kader van eventuele of aan de gang zijnde gerechtelijke procedures.
 3. Teneinde onze wettelijke rechten te laten gelden, uit te oefenen of te verdedigen (met inbegrip van het toeleveren van gegevens in het kader van fraudepreventie).

In andere gevallen geven wij uw gegevens niet door aan derden, zonder uw voorafgaande en expliciete toestemming.

Veiligheid en opvolging van de gegevens

NWij nemen alle redelijke technische en organisatorische voorzorgen om u op de hoogte te brengen van het verlies, het verkeerdelijk gebruik of de wijziging van uw persoonlijke gegevens. Wij slaan al de persoonlijke gegevens die u ons toelevert op beveiligde servers op (beveiligd door paswoorden en firewall) . Alle financiële transacties die vanaf onze website worden afgesloten worden gebruikt door encryptietechnologie. Wij nodigen u uit om het Veiligheidsbeleid te lezen dat in verband daarmee door onze partner is opgesteld.   U zal erkennen dat de overdracht van gegevens via internet per definitie niet beveiligd is, wij kunnen bijgevolg niet in alle gevallen de veiligheid garanderen van gegevens die via het internet worden doorgestuurd (bijvoorbeeld : wanneer uw systeem besmet wordt door een virus of eender ander kwaadaardig programma, wij kunnen ook niet verantwoordelijk worden gesteld indien gegevens die u ons ter beschikking stelt worden doorgestuurd of onderschept door mensen met kwaadwillige bedoelingen).

Manieren om zich uit te schrijven

Elk lid kan een eind maken aan haar of zijn lidmaatschap en aan het Europees domiciliëringsmandaat (SEPA) dat aan het lid werd toegekend tijdens de inschrijving, door dit expliciet te kennen te geven :

 • Via e-mail naar het adres leden@dieranimal.be
 • Via de gewone post, naar het volgende postadres :
  • DierAnimal, Louis Schmidtlaan 119/2,
   1040 Brussel (Etterbeek)

Cookies

Wanneer u op onze website surft maken wij gebruik van een bepaald aantal cookies om uw verbindingsgegevens en de voorkeursinsellingen van uw beeldscherm op te slaan. De levensduur van een verbindingscookie is twee dagen, die van een cookie voor beeldschermopties een jaar. Wanneer u doorheen de « webwinkel » surft, worden bijkomende cookies aangamaakt om de staat van uw winkelwagen of winkelmand in stand te houden. Die cookies worden verwijderd wanneer uw uw webbrowser afsluit. Wij benadrukken ook dat geen enkele cookie wordt aangemaakt omwille van marketingdoeleinden.

Inhoud overgehaald vanaf andere websites

De artikels die we publiceren kunnen geïntegreerde inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, beelden, teksten …). De inhoud die werd geïntegreerd vanaf andere websites zal zich net zo gedragen alsof de bezoeker zich op die andere website begaf.

Die websites zouden gegevens over u kunnen verzamelen, gebruik kunnen maken van cookies, opvolgingshulpmiddelen van derden betrekken, uw interacties met deze ingesloten inhouden volgen in zoverre u zou beschikken over een eigen webaccount verbonden aan hun website.

De rechten die u hebt over uw gegevens

U kan ons vragen om u een bestand te bezorgen met alle persoonlijke gegevens die wij over u bezitten, met inbegrip van deze die u ons ter beschikking hebt gesteld. U kan eveneens verzoeken om het wissen van uw persoonlijke gegevens. Dat betreft niet de gegevens die werden opgeslagen om administratieve, wettelijke of om veiligheidsredenen.

Als u lid bent van de partij is het belangrijk om ons bepaalde informatie te signaleren zoals een verandering van adres (postadres of e-mail). Dat laat ons vervolgens toe om onze gegevensbank up to date te houden.

In uw hoedanigheid van lid, zal elke aanvraag tot wijziging van de gegevens die u ons hebt doorgegeven dienen te gebeuren via het volgende mailadres : leden@dieranimal.be

Contacten

Postadres: Louis Schmidtlaan 119/2, 1040 Brussel (Etterbeek)
Ondernemingsnummer : BE 690 854 685
IBAN: BE95 5230 8152 6858
Email: info@dieranimal.be