Onze longen

Bomen zijn onze longen. Bomen zijn levende wezens die respect verdienen. Een drastische toename van het aantal bomen op deze planeet wordt unaniem aangewezen als een essentiële maatregel om de klimaatcrisis te lijf te gaan.

Wat is er dan aan de hand in dit land? Waar zijn onze politici mee bezig? De laatste twee jaar worden, als was het een duivels plan, ongemeen veel bomen meedogenloos omgehakt, en dat overal in het land.

Laat het besluit van de gemeente Schaarbeek, om de 108 platanen van de iconische Louis Bertrandlaan te vellen, een symbool zijn voor de verachting die onze huidige politici hebben voor bomen, voor het leven en de natuur.

Vermindering met 30 %

Volgens de plannen van het schepencollege, een coalitie tussen de lijst van de burgemeester (de partij Défi) en de pseudo-ecologisten van Ecolo en Groen, zullen de 108 huidige platanen worden vervangen door … 78 andere hoogstammige bomen.

Je moet nog niet bepaald een emotionele band hebben met bomen om er door een rekensommetje achter te komen dat het neerkomt op een vermindering van het aantal bomen met bijna 30 % !

Onvoorstelbaar, dit soort beleid in de hoofdstad van Europa in tijden van klimaatcrisis !

Creativiteit

Het gerucht gaat dat het vellen van de bomen deel uitmaakt van een “herinrichting van de openbare ruimte”, met het argument dat er plaats moet komen voor een fietspad. En dat, in een laan die met haar 4 parkeerstroken en brede middenberm een zee aan ruimte biedt.

Dat soort designer-ecologisme kan voor ons de pot op. Bomen zijn geen straatmeubilair.

Wij zijn ervan overtuigd dat met wat creativiteit een plan kan worden uitgetekend waar én de bomen gevrijwaard blijven én er een veilig fietspad komt.

Onze eisen

DierAnimal wil dat steden en gemeenten het aantal bomen en groenzones op hun territorium daadwerkelijk drastisch verhogen.

DierAnimal wil dat er een verbod komt op het kappen van bomen, en dat in uiterste nood het verplaatsen van bomen prioriteit moet krijgen boven kappen.

Bomen hebben net zoals mensen en dieren ook recht op verzorging. Een zieke boom mag niet zomaar automatisch ten dode worden opgeschreven.

Wat kan u doen?

Tot 10 juni uiterlijk kan u verzet aantekenen bij de gemeente Schaarbeek.

Stuur een beleefde schriftelijke klacht ter attentie van het college van Burgemeester en Schepenen van Schaarbeek, naar het e-mailadres oo@schaarbeek.be. Het kan ook via de gewone post, ter attentie van het college van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuis Schaarbeek, bureau 2.08, Dienst Stedenbouw en Leefmilieu, Colignonplein, 1030 Schaarbeek.

Wil jij ook een natuurbeleid met echt respect voor het leven? Sluit je aan bij DierAnimal.

#dieranimal #politiekepartij #belgie #dieren #mensen #bomen

Respect voor bomen

Je zou ook interesse kunnen hebben in