Woon je in het Brussels Gewest of heb je vrienden, familie of kennissen in het Brussels Gewest ?

Er zijn in de zomermaanden 2021 twee enquêtes over dieren en dierenwelzijn die betrekking hebben op het Brussels Gewest.

Aflevering 2: De peiling van het Brussels Gewest naar de mening van de Brusselse bevolking over de richting die de wetgeving rond dierenwelzijn moet inslaan naar de toekomst toe.

Onduidelijkheid

In tegenstelling tot de enquête door de universiteiten van Gent en Namen blinkt deze bevraging in ieder geval niet uit qua duidelijkheid en precisie. Men kan zich afvragen hoe de resultaten dan wel verwerkt en geïnterpreteerd zullen worden.

Bij bepaalde vragen, zoals 14, 15, en 34 verwijst men naar de wettelijke omkadering van bepaalde fenomenen. En vervolgens dien je je uit te spreken met “helemaal mee eens”, “matig mee eens” of “helemaal niet mee eens”. Daarbij is niet duidelijk of men het akkoord vraagt voor het feit dat er überhaupt een wettelijke omkadering is of akkoord gaat de bestaande inhoud van de wettelijke omkadering.

Sommige vragen omvatten twee of meer kwesties (voorbeeld A en B) ineen die beter gescheiden behandeld waren geweest. Dat brengt je in de problemen met de drie mogelijke antwoorden. Want als je antwoordt met “matig mee eens” dan kan je niet duidelijk maken of het A dan wel B is waarmee je akkoord (of niet akkoord) gaat.

Verdoofde slacht

Bij vraag 32 bijvoorbeeld wordt aan de burger gevraagd wat hun mening is over “niet-commercieel vervoer” van dieren, zonder dat duidelijk wordt aangegeven of uitgelegd wat men daaronder verstaat.

Vraag 38 heeft het dan over de onverdoofde slacht. Dat is de hete aardappel van de Brusselse politiek waar geen enkele parlementariër hun nek durft voor uit te steken. Zinloos om nog maar eens te peilen naar de mening van de Brusselaar hierover. Het is uit eerdere enquêtes al gebleken dat een overgrote meerderheid van de Brusselaars voor verplichte verdoving is. De lethargie en het gebrek aan durf zit bij de excellenties in het Parlement.

Ons besluit

Het laat een sfeer van burgerparticipatie doorschemeren en tegelijk bekruipt ons het gevoel dat de stilte wat betreft dierenwelzijn in het Brussels Gewest met dit soort behang wat wordt opgevuld.

Want zeg nu eerlijk, we zijn ondertussen twee jaar na de verkiezingen van 2019, en er is nog steeds niks noemenswaardig gebeurd in Brussel wat betreft vooruitgang voor dierenbelangen.

Dus reden te meer om lid te worden van de enige echte Belgische partij voor de dieren die trouw blijft aan haar idealen voor dier, mens en planeet, en die van dierenbelangen een volwaardige prioriteit maakt.

Wat kan jij doen?

Wil je deze enquête toch invullen? Voel je vrij om je voor de antwoorden te inspireren in het programma van DierAnimal: https://www.dieranimal.be/nl/home/ons-programma/

Voor de Nederlandstalige versie van de enquête, klik hier:

https://leefmilieu.brussels/news/gee-fons-uw-stem-brussels-gewest-raadpleegt-burgers-over-dierenwelzijn

#dieranimal #politiekepartij #belgie #dieren #planeet #mensen #animalpolitics

Rommelige enquête evolutie dierenwelzijn

Je zou ook interesse kunnen hebben in