Foto van een nerts in vrijheid
Foto van een nerts in vrijheid

Minister Ben Weyts, sluit de resterende nertsenfokkerijen NU !

Op 24 juni van dit jaar schreven wij aan Minister Weyts (NVA) een brief om hem aan te sporen de resterende nertsenfokkerijen niet in 2023 zoals voorzien, maar wel per direct te sluiten.

Dit omwille van het sanitaire risico voor de volksgezondheid.

Want overal in het buitenland (Denemarken, Spanje, Nederland, …) worden veelvuldige coronabesmettingen geconstateerd in de nertsenfokkerijen. Besmettingen die van mens op dier én van dier op mens overgaan.

Er kwam geen officiële reactie vanwege de minister.

Belgische lichtzinnigheid

In de tussentijd werd in het Vlaamse Parlement een vraag gesteld om na te gaan of de FAVV nog wel controles doet in de nertsenfokkerijen. Tot ieders verbazing was het antwoord negatief, wat een regelrecht schandaal is gezien het hoge aantal besmettingen in een buurland. Het sanitaire risico wordt in België blijkbaar met de nodige lichtzinnigheid opgenomen.

Gisteren werd in Nederland besloten om na de 41ste vaststelling van besmetting alle nertsenfokkerijen ten laatste tegen maart 2021 te sluiten. Dit was een overwinning van onze Nederlandse zusterpartij #PartijvoordeDieren, die hier jarenlang voor gevochten heeft. De nertsenfokkers krijgen wel een cadeau van maar liefst 1,5 miljoen euro per fokkerij, omgerekend hoest de belastingbetaler in Nederland dus 180 miljoen euro op voor het opdoeken van hun smerige praktijk. Onvoorstelbaar.

Maar het is wel afgelopen met nertsen mishandelen voor bont.

DierAnimal wil dat in België, meerbepaald in Vlaanderen dezelfde stappen worden ondernomen, zonder zulke buitensporige schadeloosstelling. Wij zullen de minister daarom opnieuw verzoeken om alle nertsenfokkerijen niet in 2023, maar nog dit jaar hun activiteiten te laten stopzetten, naar het goede voorbeeld van onze noorderburen.

Vindt u ook dat pelsdierkwekerijen en ook de handel in bont- en bontproducten zo snel mogelijk moeten verdwijnen?

Sluit u dan aan bij ons en bij de groeiende internationale beweging voor dier, mens en planeet.

Sanitair risico COVID-19 en dierenwelzijn: sluit de resterende Vlaamse nertsenfokkerijen vroegtijdig

Je zou ook interesse kunnen hebben in