Staat uw tuin ingekleurd als jachtterrein?

Laten schrappen

In alle gewesten is jagen toegestaan behalve in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wettelijk gezien mogen jagers in het officiële jachtseizoen hun gang gaan op alle terreinen die als jachtgebied staan ingeschreven.

Maar wist u dat de meeste privé-tuinen ook deel uitmaken van terreinen waar mag gejaagd worden? Dus tot vlak bij je achterdeur lopen wilde dieren gevaar om de prooi te worden van schietgrage hobbyisten.

Staat jouw tuin ingekleurd als jachtgebied? Heb je twijfels? Contacteer je gemeente.

Je kan via je gemeente je tuin officieel laten schrappen als jachtterrein.

Integrale speech

Op maandag 18 oktober 2021 stond ook DierAnimal in Gent op het Maria-Hendrikaplein voor de betoging van Animal Rights tegen de jacht.

Lees hieronder de speech die wij daar lieten horen, door Peter Verhaegen, toenmalig vice-voorzitter van DierAnimal:

“Dank aan Animal Rights dat ik even kort het woord mag nemen in naam van DierAnimal, de Belgische partij voor de dieren.

Joffrey heeft hier zojuist al weergegeven wat voor een immens dierenleed jagers veroorzaken.

De wilde fauna in ons dichtbebouwd land heeft het steeds moeilijker om te overleven.

Er zijn in België officieel ongeveer 30.000 jagers, waarvan een kleine 13.000 in Vlaanderen.

Tegenover die kleine minderheid van jagers staat de overgrote meerderheid van de Belgen die het doden van wilde dieren voor het plezier volledig afkeuren.

En de natuur hoeft niet geregeld te worden. Het evenwicht dat ontstaat wanneer er niet gejaagd wordt, is veel natuurlijker dan wanneer jagers met hun geweren hun gang kunnen gaan en de natuur verstoren.

Wat wij ook bijzonder afkeuren en zorgwekkend vinden, is dat bepaalde grote sportketens zoals Decathlon door het ontwikkelen van een grote afdeling “alles voor de jachtsport” commerciële inspanningen doen om het jagen te verkopen als vrijetijdsbesteding voor jan en alleman. Alsof jagen hetzelfde is als surfen of volleybal spelen.

Jacht is geen sport, jacht is moord voor het plezier van het moorden, punt uit.

Er was recent een televisiedebat debat tussen Hélène Thouy, die kandidaat is voor de Franse dierenpartij Parti Animaliste voor de komende presidentsverkiezingen volgend jaar, en een aantal voorstanders van de jacht. Interessant, want de jagers kwamen daar met hun klassieke argumenten aanzetten om hun bloederige pleziertjes te verantwoorden.

Ik geef er hier kort een aantal weer, zodat we er samen brandhout van kunnen maken.

1. Argument 1: De jacht zou zogezegd zorgen voor de natuurlijke selectie door het verwijderen van de verzwakte individuen. Ook dat kan de natuur zelf, als de natuurlijke predatoren bestaanrecht krijgen, Bovendien is een fameus deel van de afgeschoten dieren afkomstig uit kwekerijen en worden uitgezet. Ze worden door de jagers losgelaten en als gedweeë schietschijf gebruikt. Jagers verstoren verder de natuurlijke gang van zaken door het wild artificieel bij te voederen.

2. Argument 2: Vlees van een zelf afgeschoten wild dier dat vrij kon leven is lokaal vlees, afkomstig uit de korte keten en dus beter dan vlees uit de industriële veehouderij van een dier dat mishandeld is en een kort, ongelukkig leven heeft geleid in opsluiting. Dat is een drogreden. Geen enkel dier verdient het om op ons bord te eindigen, en het is niet omdat mishandeling en moord slecht zijn dat de moord op zich plotseling moreel aanvaardbaar is geworden.

3. Argument 3: De jagers beschermen de gewassen van de landbouwers tegen schade door wilde dieren. Dat er schade kan zijn is misschien een realiteit, maar boeren moeten maatregelen nemen om hun culturen te beschermen in plaats van te kiezen voor de gemakkelijkheidsoplossing ten koste van de wilde dieren.

4. Argument 4: De jagers vertegenwoordigen de rurale bevolking, de mensen van de buiten en zijn de experten en de beschermers van de rurale gebieden. Dat is een leugen, want de meeste jagers en hobbyjagers zijn statistisch gezien bewoners van stedelijke agglomeraties. De jagers vertegenwoordigen niemand anders dan hun eigen, egoïstische en kortzichtige belangen. En ze zijn bovendien een veiligheidsrisico voor wandelaars, buurtbewoners en fietsers in de natuur en op het platteland.

Jagen is schandalig, want het is het neerschieten van dieren zonder enige noodzaak, puur voor het plezier.

En daarom moet, in de context van waarom wij hier vandaag staan:

– de lijst met de bejaagbare soorten worden afgeschaft

– er een verbod komen op het doden van in het wild levende dieren door hobbyjagers.

– de waarde en de bescherming van wilde dieren het uitgangspunt zijn in natuurbeheer

Die eis, en nog veel andere van de idealen die wij nastreven wat betreft het stopzetten van de jacht, maken deel uit van ons programma en daar zullen wij blijven voor opkomen.

Dank u voor uw aandacht.

Foto credit: Corine Minous Vanderhelstraeten

#dieranimal #stopdejacht #bandejacht #dierenrechten #animalrights #animalpolitics

Schrap je tuin als jachtterrein

Je zou ook interesse kunnen hebben in