Woon je in het Brussels Gewest of heb je vrienden, familie of kennissen in het Brussels Gewest ?

Er zijn in de zomermaanden 2021 twee enquêtes over dieren en dierenwelzijn die betrekking hebben op het Brussels Gewest.

Aflevering 1: Het onderzoek van twee universiteiten (Gent en Namen) naar de opinies van stedelingen over samen leven met dieren in de stad.

Vier categorieën

Op het eerste zicht vraagt de enquête uw mening over 4 categorieën van in de stad voorkomende dieren: katten, honden, vossen en duiven. Hoe is uw houding tegenover deze dieren en wil u de openbare ruimte met hen delen? En hoe?

Wie als dierenliefhebber in de breedste zin van het woord, met afkeer voor soortisme (*) deze enquête invult, moet bij sommige vragen, keuzeopties of stellingen toch eens slikken.

Zo lees je bijvoorbeeld:

“Ze zijn nuttig voor knaagdierbestrijding” of nog: “Ze mogen niet in de openbare ruimte leven”.

Het is duidelijk dat de vragen alleen betrekking hebben op de perceptie en de voorkeuren van mensen, en in het geheel niet op de behoeften van dieren.

Soortisme

Vraag 15 stuurt aan op een duidelijke positionering rond soortisme: Hebben wij als mensen het recht om bijvoorbeeld vrijelijk te bepalen welke dieren wij toelaten en welke niet.

Toch heeft de enquête niet alleen betrekking op de vier genoemde diersoorten. Bij vraag 16 bijvoorbeeld, krijgt je een lijst met 29 verschillende soorten (van steekmuggen en teken tot steenmarters en roofvogels). Je dient achtereenvolgens op te lijsten welke dieren je wel in de stad wil zien, en je volgorde van voorkeur, en vervolgens hetzelfde voor de dieren die je afkeurt en waar je niet mee geconfronteerd wenst te worden . Het lijkt op het zetten van “likes” en “dislikes” bij een selectie van diersoorten.

Verrassingen

Verder voel je dat de onderzoekers correlaties wensen te zoeken tussen de gegeven antwoorden en de inkomensklasse, het opleidingsniveau, de religieuze overtuiging en de residentie (gemeente) van de respondenten. Misschien hebben ze zich een bepaalde uitslag ingebeeld. Dat is altijd een risico met dit soort onderzoek: het resultaat wordt beïnvloed door de intentie die er van bij het begin wordt ingelegd. Het kan natuurlijk altijd voor verrassingen zorgen.

Voor de Nederlandstalige versie, klik hier:

https://leefmilieu.brussels/news/vragenlijst-voor-inwoners-van-het-brussels-hoofdstedelijk-gewest-samenleven-met-dieren-de-stad

Wat kan jij nog meer doen?

  • Vind jij dat de mens meer ruimte moet geven en zich toleranter moet opstellen tegenover dieren in de openbare ruimte?
  • Denk jij dat elke diersoort, ongeacht haar evolutionair niveau respect verdient en recht heeft op haar plaats in het geheel?
  • Vind jij ook dat lijsten met “schadelijke diersoorten/ongedierte” absurd zijn en moeten worden afgeschaft?
  • En ben je tenslotte ook van mening, dat dieren en natuur een veel groter gewicht moeten hebben bij het nemen van politieke en economische beslissingen?

Sluit je dan onverwijld aan bij de politieke beweging van dierenpartijen, die voor deze idealen opkomt. Sluit je aan bij DierAnimal.

#dieranimal #politiekepartij #belgie #dieren #planeet #mensen #animalpolitics

(*)Soortisme: Beter uitspreekbaar en mooier Nederlands dan speciesisme

Universitaire enquête stadsdieren

Je zou ook interesse kunnen hebben in