Alle personen die op politiek niveau de levensomstandigheden van de dieren en de mens en de conditie en toestand van de planeet wensen te verdedigen en te verbeteren, kunnen hun kandidatuur voor de verkiezingslijsten van de partij DierAnimal voordragen. De partij zal de kandidate.n.s tijdens de hele campagne helpen en begeleiden.

Wettelijke voorwaarden voor de kandidate.n.s

De kandida.a.t.e dient verkiesbaar te zijn wat wil zeggen dat de kandida.a.t.e ten laatste op de dag van de verkiezingen (26 mei 2019):

 • Belg dient te zijn
 • De burgerlijke en politieke rechten geniet
 • De volle leeftijd van 18 jaar heeft bereikt
 • Niet uitgesloten of geschorst is van het kiesrecht (artikelen 6 tot 9bis van het Kieswetboek). U bent niet verkiesbaar zolang als:
  • U krachtens artikel 492/1 van het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk onbekwaam werd verklaard om uw politieke rechten uit te oefenen of als u bent geïnterneerd met toepassing van de wet van 5 mei 2014 houdende de internering.
  • U door een veroordeling voor een bepaalde duur uw kiesrecht niet mag uitoefenen.
 • Bovendien, dienen de kandidate.n.s hun woonplaats, ten laatste zes maanden voor de verkiezingen, in een gemeente binnen het Waals of Vlaams Gewest te hebben. Het bewijs van hun woonplaats is hun inschrijving in het bevolkingsregister van hun gemeente of in Brussel voor de verkiezingen voor het Brussels Parlement.

Andere voorwaarden

 • De kandida.a.t.e dient lid te zijn van de partij
 • De kandida.a.t.e dient te beschikken over een bewijs van goed gedrag en zeden
 • De kandida.a.t.e dient het handvest van de militanten te respecteren
 • De kandida.a.t.e mag geen andere partijkaart hebben (behalve als men ook lid is van een andere dierenpartij uit het buitenland)
 • De kandida.a.t.e dient het programma in zijn geheel te ondersteunen
 • De kandida.a.t.e dient blijk te geven van echt engagement
 • De kandida.a.t.e is bereid om actief deel te nemen aan de campagne
 • De kandida.a.t.e is bezorgd over en begaan met het lot van dieren, mensen en planeet
 • De kandida.a.t.e eet geen vlees of vis
 • De kandida.a.t.e is in staat om zich helder uit te drukken en neutraal en diplomatisch te communiceren

Als u geïnteresseerd bent, gelieve dan contact op te nemen met een lokale afdeling in uw buurt:

Als er (nog) geen lokale afdeling in jouw buurt is, gelieve dan een mail te sturen naar info@dieranimal.be met volgend onderwerp: Verkiezingen 2019

De lokale voorzitterschappen zullen een eerste advies uitbrengen, maar het Nationaal Bureau van DierAnimal beslist welke kandidaten genoemd zullen worden.

Deadline voor kandidaturen: 23 januari 2019.