Niettegenstaande de degressieve uitkoopregeling van de Vlaamse regering verkiezen de vijf laatste nertsenfokkers in Vlaanderen door te gaan tot het bittere einde: eind 2023.

Winst boven volksgezondheid

Bont is zo winstgevend, met een geschatte prijs van 70 euro per nertsenhuid, dat deze ondernemers tegen alle gezond verstand en tegen alle sanitaire overwegingen in verkiezen om hun personeel en omwonenden bloot te blijven stellen aan het in het buitenland aangetoonde verhoogde risico volksgezondheidsrisico van blootstelling aan COVID-19.

Door dat gezondheidsrisico is in Nederland en Denemarken de hele nertsenfokkerij industrie per direct afgeschaft. COVID-19 springt bijzonder makkelijk over binnen een nertsenpopulatie en tussen nertsen en mensen.

Totaalverbod op bonthandel is nodig

De bontfok oprollen volstaat niet. Er moet een totaal handelsverbod komen op alle bontproducten.

Bovendien is in Rusland een eerste COVID-vaccin voor dieren geregistreerd.

Het vaccin komt onder de naam Carnivac-Cov op de markt met de bedoeling om dieren zoals vossen en nertsen in bontfokkerijen in te enten zodat deze ziekmakende industrie kan blijven bestaan. Bedrijven uit Griekenland, Oostenrijk en Polen hebben al interesse getoond.

STOP BONT. STOP DE HANDEL IN BONT

#dieranimal #politiekepartij #belgie #dieren #mensen #planeet

Vijf laatste Vlaamse nertsenkwekers volharden in boosheid

Je zou ook interesse kunnen hebben in