Vraag aan de Belgische Europarlementsleden om hun steun te geven aan het beëindigen van het gebruik van kooien in de Europese veehouderij.

Stuur een mail naar de onderstaande Nederlandstalige Belgische Europarlementsleden en vraag hen beleefd om in de stemming op donderdag 10 juni 2021 in het Europees Parlement VOOR het afschaffen van dieronvriendelijke kooien te stemmen.

Onderaan de lijst met hun e-mailadressen vindt u een modelbrief die u kan kopiëren en aanpassen als u dat wenst.

Wij danken u hartelijk voor uw positieve actie voor de dieren.

Wij zien het liefst de hele veehouderij en vleesindustrie verdwijnen, en beschouwen het afschaffen van de kooien als een noodzakelijke tussenstap om het dagelijkse leven van miljoenen Europese landbouwdieren draaglijker te maken. Van harte dank!

Nederlandstalige Belgische Europarlementsleden:

Gerolf ANNEMANS: gerolf.annemans@europarl.europa.eu

Geert BOURGEOIS: geert.bourgeois@europarl.europa.eu

Filip DE MAN: filip.deman@europarl.europa.eu

Cindy FRANSSEN: cindy.franssen@europarl.europa.eu

Assita KANKO: assita.kanko@europarl.europa.eu

Sara MATTHIEU: sara.matthieu@europarl.europa.eu

Kathleen VAN BREMPT: kathleen.vandenbrempt@europarl.europa.eu

Tom VANDENDRIESSCHE: tom.vandendriessche@europarl.europa.eu

Tom VANDENKENDELAERE: tom.vandenkendelaere@europarl.europa.eu

Johan VAN OVERTVELDT: johan.vanovertveldt@europarl.europa.eu

Hilde VAUTMANS: hilde.vautmans@europarl.europa.eu

Guy VERHOFSTADT: guy.verhofstadt@europarl.europa.eu

Modelbrief/e-mailbericht:

Alstublieft #EndTheCageAge

Geacht lid van het Europees Parlement,

Honderden miljoenen dieren in Europa lijden in kooien. Ze kunnen zich niet bewegen. Ze hebben geen controle over hun eigen leven. Dit is uiterst wreed, enorm achterhaald en totaal onnodig.

1,4 miljoen mensen steunen het Europees burgerinitiatief End The Cage Age om dieren uit deze afschuwelijke kooien te bevrijden. Nu is het aan het Europees Parlement om zich hierbij aan te sluiten.

Deze week, op donderdag 10 juni, stemt u over de motie van het Europees Parlement voor een resolutie Europees Burgerinitiatief: Beëindig het tijdperk van de kooien.

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI) van het Europees Parlement heeft al voor de geleidelijke afschaffing van deze wrede praktijk gestemd.

Nu roepen wij u op om #EndTheCageAge te steunen en een verbod op kooien in de EU uit te vaardigen.

Help ons miljoenen varkens, kippen, konijnen, eenden, ganzen, kwartels en kalveren uit hun kooien te bevrijden.

Nu. En voorgoed.

Wij rekenen op uw steun.

Met vriendelijke groeten,

-Naam-

-Land-

Voor het einde van de kooien

Je zou ook interesse kunnen hebben in