Netwerk van habitats

DierAnimal roept alle Belgische gemeenten op om hun terreinen uit de handen van de jachtlobby te houden en zo een groot netwerk van natuurlijke habitats te creëren waar mens en dier met wederzijds respect naast elkaar kunnen leven.

Twee voorbeelden :

Diest kiest en verliest.

De stad Diest, die het label van “diervriendelijke gemeente” draagt, heeft beslist om alle gemeentelijke domeinen open te stellen voor de jacht en in dat opzicht de terreinen voor een belachelijke som geld te verhuren aan de jagers.

Onaanvaardbaar ! Het stadsbestuur houdt alleen rekening met vage en twijfelachtige klachten over “schade” en “overlast” door dieren. In plaats van te investeren in echte maatregelen die geweldloos samenleven van dier en mens bevorderen.

Veel van de “schadeclaims” zijn ingegeven vanuit een overdreven neiging om alles “proper” en verstard te houden, en de realiteit enkel in financiële termen te bekijken.

Zullen we het eens hebben over schade door mensen aan natuurlijke habitats wereldwijd, die nooit “becijferd” wordt ?

Het kan anders !

Sint-Katelijne-Waver bezint en wint !

De gemeente Sint-Katelijne-Waver heeft het juiste voorbeeld gegeven door juist alle gemeentelijke domeinen uit de kaart met de jachtgebieden te schrappen omwille van overlast door de jagers en welzijn voor de omwonenden. Bravo !

Nepdiervriendelijkheid

Terug naar het geval Diest. Op de vraag van een gemeenteraadslid of de stad Diest dan nog wel het kwaliteitslabel “diervriendelijke gemeente” kan blijven dragen, antwoordde de bestaande schepen van dierenwelzijn, Pascale Vanaudenhove (liberale lijst Open Diest) dat er geen vuiltje aan de lucht is, omdat “er in de definitie van diervriendelijke gemeente immers niets wordt vermeld over jacht of jachtbeheer.”

Het bestaande kwaliteitslabel “diervriendelijke gemeente” is dus compleet waardeloos, want er staat niets in vermeld over jagen. Er zijn dus enorme lacunes. Zoals veel andere kwaliteitslabels is het enkel een rookgordijn en houden bepaalde lobbygroepen verwerpelijke dieronvriendelijke praktijken in stand, gedekt door een kwaliteitslabel dat een lege doos is.

Betere wetten

De schepen voor dierenwelzijn zou juist een stap verder kunnen gaan, maar steekt de kop in het zand, omdat “het klopt volgens het boekje”.

Daar knelt inderdaad het schoentje.

Wat in de boekjes staat, klopt niet. De boekjes moeten herschreven worden en de wetten veranderd.

Wij kijken doorheen de schone schijn.

Jagers moeten met hun poten uit gemeentelijke domeinen wegblijven.

Dieren afschieten is nooit een optie.

Dieren hebben in een klein, dichtbevolkt land als België meer dan ooit recht op ruimte.

De planeet en de leefruimte is niet van mensen alleen.

Geloof jij daar ook in ?

Sluit je aan bij DierAnimal en de immer groeiende internationale beweging van dierenpartijen die van een totaal ander uitgangspunt uitgaat, waar mens, dier en planeet als gelijkwaardige partners dienen te worden beschouwd.

#dieranimal #politiekepartij #belgie #dieren #mensen #planeet #stopdejacht

Voor respectvol samenleven

Je zou ook interesse kunnen hebben in