Aline Lahaye

Aline Lahaye

Vice-Voorzitster lokale afdeling Waals-Brabant
Vice-Voorzitster lokale afdeling Waals-Brabant

Aline Lahaye is 45 jaar oud, oorspronkelijk afkomstig uit Brussel, maar woont al meer dan 20 jaar in Waals-Brabant. Ze is onlangs afgestudeerd aan de Université Catholique de Louvain waar ze haar rechtendiploma behaalde. Momenteel loopt ze stage om advocaat te worden. Ze is al jaren vegetarisch, nadat ze zich bewust werd van het lijden van dieren in het kader van de voedselproductie. Daarom besloot ze haar eindverhandeling over de controversiële kwestie van de dieren te schrijven: “Welke rechten voor dieren? Het herdenken van de manier waarop we hen beschouwen”.

De aansluiting bij de partij was voor haar een logische voortzetting van haar wens om de rechtspraak zo te laten evolueren dat het dier niet langer als een ding zal worden beschouwd, maar als een niet-menselijk persoon, begiftigd met een rechtspersoonlijkheid, die als zodanig rechten geniet die voor de rechtbanken en gerechtshoven verdedigbaar zijn. Het is vandaag de dag niet langer denkbaar om de kwestie van de dieren uit te sluiten van het politieke debat.