Carine Deschamps

Carine Deschamps

Voorzitster lokale afdeling Waals-Brabant
Voorzitster lokale afdeling Waals-Brabant

Carine Deschamps is 58 jaar oud. Ze is landbouwkundig ingenieur van opleiding en behaalde ook een Master in Europese Studies aan de Université Catholique van Louvain-La-Neuve. Ze begon haar professionele carrière in zowel wetenschappelijk onderzoek als in het commerciële domein en richtte zich vervolgens op public relations. Gevoelig voor de bescherming van het milieu, hervatte ze in 1991 haar studie milieuadvies aan het Institut Eco-conseil van Namen en liep ze stage bij de Union Wallonne des Entreprises, waar ze voor 2 jaar werd aangenomen als milieumanager. Ze werkt al 20 jaar als milieumanager bij de consumentenbond, Test-Aankoop en werkt op Europees niveau samen met de groep van consumentenverenigingen, Euroconsumers.

Carine hoorde voor het eerst over de partij DierAnimal op 19 februari 2018 op het televisiejournaal, die uittreksels van de persconferentie van de partij heeft uitgezonden. Zeer enthousiast nam ze in juni deel aan de informatiebijeenkomst van de Brusselse afdeling, waar ze, na het lezen van het Manifest van de partij, zich ervan bewust werd dat haar waarden en visie volledig overeenstemden met die van de dierenpartij. Een ethische en empathische benadering van de wereld, van alle levende wezens, zowel mens als dier als van de planeet. Daarom besliste ze om zich actief in te zetten voor de verdediging van de ideeën van de Partij en om de Waals-Brabantse afdeling te helpen lanceren. Carine is voorzitster van de afdeling Waals-Brabant van DierAnimal.

Aline Lahaye

Aline Lahaye

Vice-Voorzitster lokale afdeling Waals-Brabant
Vice-Voorzitster lokale afdeling Waals-Brabant

Aline Lahaye is 45 jaar oud, oorspronkelijk afkomstig uit Brussel, maar woont al meer dan 20 jaar in Waals-Brabant. Ze is onlangs afgestudeerd aan de Université Catholique de Louvain waar ze haar rechtendiploma behaalde. Momenteel loopt ze stage om advocaat te worden. Ze is al jaren vegetarisch, nadat ze zich bewust werd van het lijden van dieren in het kader van de voedselproductie. Daarom besloot ze haar eindverhandeling over de controversiële kwestie van de dieren te schrijven: “Welke rechten voor dieren? Het herdenken van de manier waarop we hen beschouwen”.

De aansluiting bij de partij was voor haar een logische voortzetting van haar wens om de rechtspraak zo te laten evolueren dat het dier niet langer als een ding zal worden beschouwd, maar als een niet-menselijk persoon, begiftigd met een rechtspersoonlijkheid, die als zodanig rechten geniet die voor de rechtbanken en gerechtshoven verdedigbaar zijn. Het is vandaag de dag niet langer denkbaar om de kwestie van de dieren uit te sluiten van het politieke debat.