Wereldmilieudag? Jazeker.

Echter, milieuzorg moet meer zijn dan de zaak door een mensenbril bekijken. Het moet meer zijn dan statistieken maken of netjes afval sorteren.

Rode lijsten

Hoe zou het zijn als we de milieuproblemen eens vanuit het standpunt van de andere diersoorten bekeken? Je ziet dag na dag je leefruimte inkrimpen, je vindt geen voedsel meer, je wordt vergiftigd, je kroost en familieleden sterven uit, tot je … de laatste bent van je eigen soort …

De vier diersoorten op de foto, de haas, de boommarter, de kievit en de watersnip zijn in België ernstig bedreigd, in werkelijkheid is de lijst van planten en dieren op weg naar uitsterven hallucinant lang. De laatste officiële “rode lijsten” dateren van rond 2014, en we mogen ervan uitgaan dat de realiteit er een stuk triestiger uitziet dan wat deze bureaucratische lijsten van de overheid aangeven.

Belabberd

Door een milieubeleid met financiële kortetermijnbelangen die boven het beschermen van de leefomgeving gaan, is het milieu er belabberd aan toe:

– steeds meer schadelijke stoffen in het milieu en in ons lichaam

– meer gif en meer afval

– uitputting van de natuurlijke hulpbronnen

– verdwijnen van planten- en diersoorten

– toenemende lawaaioverlast

Anders en beter

Het kan anders !

Laten we die tendens omkeren !

DierAnimal wil een politiek die de garantie op een gezonde leefomgeving voor mens, dier en plant als uitgangspunt neemt.

Sluit je aan bij DierAnimal en de groeiende internationale beweging van dierenpartijen.

#dieranimal #belgie #dieren #milieu #wereldmilieudag #animalpolitics #teamplanet

Wereldmilieudag

Je zou ook interesse kunnen hebben in